Blog Krischan Hagedoorn

Op deze pagina’s verschijnen de blogs van Krischan Hagedoorn, fractievoorzitter van de PvdA in gemeenteraad De Bilt en PvdA lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

Vol nieuwe energie!
Afgelopen woensdag stelde onze afdeling het PvdA verkiezingsprogramma en de PvdA kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 vast. Ik mag voor de PvdA weer lijsttrekker zijn in gemeente De Bilt, oprecht een grote eer.

Tegelijkertijd ben ik nu gewoon nog fractievoorzitter van de huidige fractie en gaat dat werk ook gewoon nog door. Volgens Arjen Gerritsen, onze vorige burgemeester, is de gemeenteraad net een besluitenfabriek. Dit kan ik na bijna 4 jaar raadslidmaatschap zeker beamen.

Meedraaien in die besluitenfabriek vraagt soms om hard tegengas geven, vaak om meewerken wanneer  we het eens zijn met wat er van de productielijn afrolt, en af en toe zetten we zelf een nieuwe productielijn op.
Lees hier het blog van Krischan Hagedoorn: Vol nieuwe energie!

Op weg naar 1 mei
De verkiezingsuitslag is voor PvdA’ers als een mokerslag aangekomen. Na jaren van dalende peilingen werd de PvdA op 15 maart definitief afgerekend door de kiezer. Dat dit in onze ogen misschien onterecht is, doet er niet toe. In een democratisch geregeerd land geldt dat de kiezer altijd gelijk heeft. We hebben het er de komende vier jaren maar mee te doen. Uithuilen en opnieuw beginnen, vanuit de kernwaarden….

Bij mij als lokale PvdA-volksvertegenwoordiger is de klap nog harder aangekomen. Dit omdat deze landelijke uitslag ook van invloed is op mijn werk hier, in deze gemeente. Wat je lokaal ook doet, je weet dat die landelijke tendens mee gaat spelen bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar.
Lees hier het blog van Krischan Hagedoorn: Op weg naar 1 mei.

Met zijn zessen liepen we de stille tocht….
Dit jaar ben ik voor het eerst naar de dodenherdenking in onze Gemeente geweest. De jaren hiervoor herdachten wij elders of bekeek ik de herdenking op TV omdat ik degene was die thuis op de kinderen paste terwijl mijn vrouw de oudsten meenam naar de herdenking.

Vooraf bespraken we met de kinderen wat we op 4 mei herdenken en wat herdenken eigenlijk is. Dit jaar deden we dat door de oorlogsverhalen te vertellen van onze eigen families.
Lees hier het blog van Krischan Hagedoorn over de 4 mei herdenking in Gemeente De Bilt

Op maandag 26 januari stonden we allemaal even stil…
Hollen of stilstaan, maandag 26 januari stonden we allemaal even stil bij het overlijden van Wouter Koning.
In een bomvol restaurant in Utrecht werd op 26 januari ons lid Wouter Koning herdacht. Wouter was een week hiervoor plotseling overleden, Wouter was een zeer kleurrijke verschijning binnen de PvdA. Gedurende bijna 50 jaar bekleedde hij allerlei functies binnen onze partij, maar was hij bovenal een zeer betrokken lid.
Lees hier het eerste 2015 blog van Krischan Hagedoorn over Wouter Koning en over hollen en stilstaan

Een sterk en sociaal 2015!
Op de drempel van 2015 schrijf ik mijn laatste weblog van 2014. Niet over het WMO-geweld van de laatste vijf maanden, met zijn apotheose in de raad van 18 december jongstleden. Daar vindt u voldoende informatie over in het nieuws op onze site. En bovendien, het laatste woord is daar nog niet over gezegd!

Maar er is meer, in het eerste kwartaal van 2015 komen opnieuw belangrijke onderwerpen op ons af. Zo behandelen we in januari in de raad al weer…..
Lees hier het laatste 2014 blog van Krischan, vooral over 2015

Scheurend gras
Nee, dit is geen rubriek over voetbal, het is mijn blog over mijn ervaringen in de gemeentelijke politiek als nieuwkomer, nu niet meer als uitputtend verslag over raads- en commissievergaderingen, maar meer op basis van wat me de afgelopen tijd heeft bezig gehouden.

Ik wil het hebben over het scheuren van gras, een term waar ik in de afgelopen commissievergadering mee te maken kreeg. We vergaderden met de commissie OR in Maartensdijk om daar alle insprekers te horen over het bestemmingsplan buitengebied Maartensdijk. Maarliefst 24 insprekers lichtten hier hun zienswijze toe. Dit varieerde van de plaats van paardenbakken, tot het verschil tussen een dienstwoning en een plattelandswoning en blauw gras op de schrale gronden.

Bij veel zaken kon ik me wel een voorstelling maken, zoniet bij het verhaal van de laatste inspreker, agrariër Hennipman uit Westbroek.
Lees hier het blog van Krischan, geschreven bij de start van het nieuwe politieke seizoen.

Drukke zomer
Zo, we hebben de drukke tijd zo vlak voor en in het begin van de zomer overleefd, nu even tijd voor vakantie. Vrouw en kinderen nemen me mee naar Frankrijk en Italië. Tijd om uit te rusten, na te denken en om de bakens uit te zetten voor het komende politieke jaar. En tegelijk zullen ook wij op vakantie vaak aan al die Nederlanders denken die opeens een lege plek aan tafel hebben, of op het werk en bij de sportvereniging. Vreselijk zo’n verlies omdat je naaste toevallig in juist dat ene vliegtuig zat….

Aan het begin van de vakantie is het altijd goed vooral even terug te kijken. Een van de taken van een raadslid is het vertegenwoordigen van de bevolking richting de gemeente. Ik merk dat ik die taak eigenlijk het liefste doe. Want dat betekent dat je telkens op pad bent om te weten wat er speelt en daarmee te doen wat nodig is.
Lees het blog van Krischan geschreven vlak voor zijn vakantie.

Een roerige politieke maand
Mei 2014 was een roerige politieke maand. Allereerst was er natuurlijk de presentatie van het nieuwe college. 4 kersverse wethouders, en allemaal in deeltijd. 3×0,89 fte en 1×0,7fte. Ik schrijf het bewust even zo op. Uiteindelijk krijgen we 4 wethouders, maar voor de prijs van 3,37 fte. Op zich een mooi gebaar in deze periode waarin bijna iedereen de broekriem aan moet halen.
Lees hier het 2e blog van Krischan Hagedoorn

Het begin
Halverwege april 2014 maakten Gija Schoor en ik als kersverse nieuwe gemeenteraadsleden onze eerste commissievergadering mee. Dat zijn vergaderingen waarin raadsleden met wethouders voorbereidende en informatieve gesprekken hebben om de besluitvorming die uiteindelijk in de gemeenteraad zelf plaatsvindt zo goed mogelijk voor te bereiden.
Eerste blog van Kischan Hagedoorn van 2 mei 2014