Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op de ledenvergadering van de Partij van de Arbeid is deze week Krischan Hagedoorn als lijsttrekker gekozen voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Krischan, fractievoorzitter van de PvdA sinds 2014, is bepaald geen onbekende in de lokale politiek.

Krischan Hagedoorn, 44 jaar en vader van vier kinderen, staat bekend om zijn strijd voor betaalbaar wonen onder andere via een huur-koopproject, het aanpakken van de werkloosheid in onze gemeente met vernieuwende voorstellen zoals het instellen van een wijkbedrijf, en zijn nimmer aflatende inzet bij het afleggen van wijkbezoeken in heel De Bilt.
“Het is een eer om het vertrouwen van de leden te krijgen om de lijst ook dit keer aan te mogen voeren.” Aldus Krischan Hagedoorn, in een eerste reactie op zijn verkiezing tot lijsttrekker van PvdA in gemeente De Bilt. “Ik kijk uit naar de campagne en wil er samen met een sterke fractie voor zorgen dat iedere inwoner in onze gemeente zich vertegenwoordigd en gehoord voelt.”

Fors bijbouwen, buiten de huidige bebouwde kom
Een opvallend punt in het programma van de PvdA is het bouwen van een nieuwe grote woonwijk met zeker 450 sociale huurwoningen en 300 huurwoningen in de vrije sector voor huurders met een middeninkomen.

Krischan Hagedoorn, lijsttrekker voor de PvdA bij de komende gemeenteraadsverkiezingen:
“De Bilt moet een groeigemeente worden. De wachtlijsten voor een woning moeten korter. Het bijbouwen van flink wat huizen zorgt ervoor dat ouderen kunnen doorstromen, starters daadwerkelijk kunnen starten, gezinnen meer ruimte krijgen en dat voorzieningen zoals winkels en scholen kunnen blijven. Bovenal zorgt het ervoor dat mensen in gemeente De Bilt kunnen blijven wonen en niet naar andere plaatsen hoeven te verhuizen omdat ze de huur of hypotheek in gemeente De Bilt niet meer kunnen betalen”.

Verkiezingsprogramma
De PvdA kiest voor vernieuwing in zijn verkiezingsprogramma. Als het aan de PvdA ligt, wordt de zorg voor mensen die dat nodig hebben flink uitgebreid, gaat de gemeente aan het werk voor werkzoekenden en wordt de helaas ook in De Bilt bestaande armoede bestreden. Ook wil de PvdA de subsidiekorting terugdraaien die alle verenigingen is opgelegd.

21 kandidaten
In totaal telt de lijst 21 kandidaten. Op plek twee staat het huidige raadslid Erik van Esterik, vooral bekend van zijn succesvolle acties in de raad om het de sociale voorzieningen in De Bilt te verbeteren. Op drie staat Fons van Overbeek, nu commissielid voor de PvdA. Fons (21) is één van de jongste kandidaten op alle kieslijsten met politieke ervaring. Op nummer vier staat Gija Schoor, nu commissielid en in 2014 raadslid voor de PvdA. Gija is coördinator van het PvdA ombudsteam dat mensen bijstaat die door ingewikkelde regelgeving tussen wal en  schip dreigen te vallen. Bij de eerste tien kandidaten staan verder Susanne Maessen (5), Jeannette Katgert (6), Sipan Menco (7), Jan Ras (8), Annelies Hoogewerf (9) en Carry van de Kappelle (10).  Afdelingsvoorzitter Geert Slot sluit de lijst af op plek eenentwintig.

Zie hier voor de gehele kandidatenlijst PvdA gemeente De Bilt en het verkiezingsprogramma van PvdA De Bilt (2018-2022).