17 mei 2014

Het begin

In dit bericht vertel ik u graag wat ons als fractie de afgelopen dikke maand heeft bezig gehouden in de gemeente en in de gemeenteraad. Ik ben van plan op deze site regelmatig dit soort berichten te plaatsen. Ik ben benieuwd naar uw reacties!

Het begin
Halverwege april maakten Gija Schoor en ik als kersverse nieuwe gemeenteraadsleden onze eerste commissievergadering mee. Dat zijn vergaderingen waarin raadsleden met wethouders voorbereidende en informatieve gesprekken hebben om de besluitvorming die uiteindelijk in de gemeenteraad zelf plaatsvindt zo goed mogelijk voor te bereiden.

Met name in de commissie Ruimtelijke Ordening ging het er meteen al stevig aan toe. Behandeld werd het bestemmingsplan Bilthoven Noord. Er waren maar liefst negen insprekers die soms algemeen, soms heel specifiek hun mening gaven over het bestemmingsplan. Want ja, het is mogelijk om als burger in commissievergaderingen de raadsleden toe te spreken. De insprekers spraken onder andere over Gaudeamus, de bedreiging van de binnentuin tussen de Haydnlaan en de Sweelincklaan en het behoud van het groene karakter en de groene “doorzichten” in deze wijk.

Wat opviel was de bijdrage van de bewonersvereniging die de Gemeente vroeg om terug te keren naar het oorspronkelijke bestemmingsplan van 2013, waarin bepaalds dat er veel meer afstand van bebouwing tot de erfgrens bewaard diende te worden. Opmerkelijk was dat alle raadsleden twee dagen voor de commissievergadering een brief ontvingen namens het college van B&W waarin de brief van de bewonersvereniging vanuit het standpunt van het college al werd becommentarieerd en zelfs werd ontkracht. Mijn eerste reactie was gevoelsmatig, ”goh, is het college zo bang voor de bewonersvereniging, of is men bevreesd dat het bestemmingsplan niet door de raad komt?” vanwaar deze brief?
In de commissievergadering werden vele vragen beantwoord, alleen niet de politieke hamvraag: waarom werd de door de bewonersvereniging gewenste versie niet omarmd? Zowel de aanwezige ambtenaren als de wethouder konden deze vraag niet naar tevredenheid van het grootste deel van de commissie beantwoorden. De commissievergadering werd daarom gesloten en het bestemmingsplan komt opnieuw in de commissie in mei.
Voor deze commissievergadering bood Gert Smit zijn 2000 handtekeningen voor eentijdelijke overweg aan de burgemeester aan. Gert onderbouwde met argumenten waarom het essentieel is dat er een tijdelijke overweg komt tijdens de ondertunneling van het spoor bij de Leijen. Na zijn vurige betoog beantwoorde hij de vragen van raadsleden. De burgemeester sloot af met de opmerking dat het nu aan de nieuwe gemeenteraad is om de beslissing te nemen ten aanzien van een tijdelijke overweg. De PvdA voelt zich betrokken bij de Leijen en zal in de raad aandringen op onderzoek naar de wensen die neergelegd zijn in de petitie en vooral op goede communicatie omtrent dit onderwerp. De bewoners van de Leijen voelen zich opgesloten en niet serieus genomen. Een simpele mededeling van het college dat het wel goed komt en dat er geen reden is voor paniek, volstaat echt niet!

Ondertussen in De Bilt
Zaterdag 12 april bezocht ik de open dag van de voedselbank en sprak hier met Carin de Moet, coördinator van de voedselbank. De voedselbank hield open huis. De entree was een pak hagelslag, een pot pindakaas of een blik soep. Gewapend met deze aankopen betrad ik de voedselbank in het sociaal warenhuis. Het sociaal warenhuis is een initiatief van de gemeente en SSW. Diverse maatschappelijke organisaties zoals de voedselbank, stichting leergeld en de stichting eet mee betrekken hier ruimtes. Carin de Moet vertelt dat er inmiddels 59 gezinnen in onze gemeente gebruik maken van hulp van de voedselbank. Wekelijks krijgen zij een krat met levensmiddelen (vers en houdbaar) van de voedselbank. De voedselbank krijgt dit weer van de plaatselijke supermarkten en de detailhandel.

Op mijn vraag wat de gemeentepolitiek kan doen heeft Carin twee antwoorden; zorg ervoor dat problemen rondom onze gezinnen snel en adequaat worden aangepakt. Zorg ervoor dat deze mensen niet van het kastje naar de muur worden verwezen. Dit gebeurt nu wel, zo merken we dat de Regionale Sociale Dienst niet altijd de plaatselijke situatie goed kan doorgronden, dit levert onze doelgroep veel problemen op.
Zorg ten tweede voor het behoud van huisvesting. We zijn erg blij met de huidige behuizing, mooi en praktisch. In 2016 wordt er waarschijnlijk gebouwd op deze plek. Het is nog niet duidelijk waar we dan heengaan. We hopen op het vrijkomen van een andere plek in onze gemeente.

Later die middag bezocht ik ook een burgerinitiatief in Brandenburg West dat waarschijnlijk “de Vlinderhof” wordt genoemd. In februari dit jaar hoorde ik bij een buurtbezoek aan Brandenburg van dit initiatief. Ras Aihen Aibraham Saaki is de initiatiefnemer. In een noodgebouw van de voormalige Jan Ligthartschool is de buurt gestart met een open deur voor de buurt. Iedereen is welkom voor een kop koffie, een gesprek of gewoon een potje voetbal, zeggen de vrijwilligers Bilal Lezeare en Heleen van Doornik. Samen met vijf andere vrijwilligers zorgen ze voor een plek voor oud en jong in de wijk. Het is indrukwekkend om te zien hoe vrijwilligers met zo weinig middelen al zo’n groot effect hebben. Het is levendig rondom de Vlinderhof, kinderen die ik zelf vaak in onze buurt zie hangen, zie ik hier samen echt iets doen, eerst sjoelen en dan voetballen. Als één van die dingen te hard gaat, loopt Heleen binnen en zorgt ervoor dat het er zachter aan toe gaat, de jongens hebben respect voor haar. Heleen stopt haar ziel en zaligheid in de vlinderhof. Ze hoopt dit nog 10 jaar vol te houden, dan is ze 77, ook vindt ze het fijn dat regelmatig leeftijdsgenoten binnenlopen. De Vlinderhof is er voor jong en oud. Bilal is voormalig vrijwilliger van Animo en heeft zich gelijk opgegeven. Ik liep hier zelf vroeger langs de straat, dat is niet altijd leuk, het is fijn dat de jeugd een eigen plek krijgt, ik werk hier graag aan mee. De PvdA is blij met dit initiatief en de ondersteuning die de gemeente hier aan geeft.

De eerste gemeenteraadsvergaderingen
En 24 april was het zover, de allereerste echte gemeenteraadsvergadering.
Op 27 maart was er natuurlijk al een vergadering  geweest waarin we geïnstalleerd werden en we op verzoek van D66 ook in de raad met elkaar hebben besproken hoe de partijen de verkiezingsuitslag duiden. Mooi zo’n debat kort na de verkiezingen en noodzakelijk ook, maar niet op zo’n moment. Laten we dat de volgende keer gewoon een week later doen in een extra vergadering. Alle echtgenoten, familieleden, vrienden en vriendinnen moesten nu 2 uur wachten voordat ze hun ‘eigen’ geïnstalleerde volksvertegenwoordiger konden feliciteren…. De democratie mag gevierd worden! Vergaderen kan ook een week later.

Die gemeenteraadsvergadering van 24 april werd opgeluisterd door de aanwezigheid van zo’n 100 burgers, deze burgers waren er of voor Ebbe Rost van Tonningen van Beter de Bilt (die had opgeroepen om te komen demonstreren tegen het feit dat Beter de Bilt was uitgesloten van coalitiedeelname) of voor Vierstee, waarover die avond gesproken zou worden.  En ook hier was er sprake van een burgerinitiatief. Nadat wij juist dachten met een nieuwe Vierstee, het lokale multi-functionele zalencentrum, de inwoners van Maartensdijk te plezieren, komt er na jaren van planontwikkeling een groep bewoners met de kennelijk breed gedragen opvatting dat het beter zou zijn de Vierstee te renoveren in plaats nieuwbouw. De initiatiefnemer van dit burgerinitiatief overhandigde voor de vergadering de Burgemeester zo’n 1300 handtekeningen en had alle Maartensdijkers bovendien opgeroepen om naar de raadsvergadering te komen.Wat de avond nog verwarrender maakte was het feit dat Ebbe de Maartensdijkers muzikaal begeleidde op de trekharmonica.

De raadsvergadering zelf was enerverend. De twee belangrijkste debatten gingen over het formatieproces en over renovatie of nieuwbouw van de Vierstee.
Ik ga u hier geen analyse over geven. Ik raad u aan de debatten hier te bekijken. U kunt op deze site ook alle stukken vinden.
Ik raad u aan dit gewoon eens te doen, of om gewoon eens de raadsvergaderingen te bezoeken. Er gebeurt altijd wat en….. we doen nog beter ons best als u erbij bent!

Al met al een mooie oogst voor deze eerste maand
De rode draad in dit verhaal is dat burgers iets voor andere burgers doen. De bewonersvereniging Bilthoven Noord komt op voor het algemeen belang van de burgers in deze wijk (meer doorzicht, duidelijker regels en het voorkomen van willekeur), Edwin Plug verenigt de Maartensdijkers voor renovatie van de vierstee, Gert Smit vecht voor zijn zaak en de zaak van de Leijen, de voedselbank zorgt met 62 (!!) vrijwilligers voor de burgers die het zwaarst te leiden hebben onder de crisis en in de Vlinderhof zorgen vrijwilligers voor het welzijn in de wijk van jong en oud…..
Dit geeft mij energie, hoop, binding, informatie, richting en gevoel.

Mooie woorden, zult u denken, die Hagedoorn schrijft het leuk op, maar wat gaat hij nu echt doen?
De komende vier jaar moeten wij pal staan voor de mensen die het samen proberen voor elkaar. Laten we als gemeente luisteren, adviseren en ondersteunen, want deze bijzondere initiatieven en mensen verdienen onze hulp!
Daar wil ik mij sterk voor maken.
Dat betekent dus voor mij de komende maand;
– Dat ik mij op 8 mei (en daarvoor door ambtenaren) goed laat informeren over het bestemmingsplan Bilthoven Noord. Bij het ontbreken van nieuwe feiten en argumentatie, veranderen wij onze mening niet.
– Dat ik mij heel snel de informatie over Vierstee 2.0 eigen maak en dat we voor mijn volgende blog een afspraak met Edwin Plug hebben gemaakt.
– Dat ik voor de volgende raadsvergadering gesproken wil hebben met wijkraad de Leijen en Gert Smit, we mogen de problematiek van de ondertunneling niet laten liggen!
– Dat ik een donatie overmaak aan de voedselbank en dat ik huisvesting van de voedselbank op onze lange termijn-planning zet, maar belangrijker, dat we klachten van de gebruikers van de voedselbank opvangen, inventariseren en waar nodig in het PvdA-ombudsteam behandelen.
– Dat ik nog een keer ga koffiedrinken bij de Vlinderhof en daarnaast een afspraak maak met Ras Aihen Aibraham Saaki om het burgerinitiatief verder door te spreken.

Maar nu, op naar Terschelling!
Lekker uitwaaien en nieuwe energie opdoen.

Alle blogs van Krischan Hagedoorn zijn hier te vinden.