5 september 2014

Aanpak werkloosheid belangrijkste voor PvdA De Bilt

De PvdA De Bilt heeft samen met wethouder Van Hulst een werkbezoek gebracht aan de gemeenten Apeldoorn en Nijmegen. Doel was het opdoen van goede ideeën voor een regionaal  Plan voor de Arbeid.

Krischan Hagedoorn, raadslid van de PvdA in de Bilt: “Wij hebben in de Biltse gemeenteraad opgeroepen tot een regionaal plan voor de arbeid. De aanpak van werkloosheid onder met name jongeren en ouderen is erg belangrijk. De gehele gemeenteraad en ook het college hebben onze oproep omarmd en op ons initiatief bezoeken we nu twee gemeenten die een succesvolle werkloosheidsaanpak kennen.”

Het werkbezoek heeft plaatsgevonden op 28 augustus. De PvdA gaat er van uit dat de initiatieven die bewezen tot succes leidden in de twee andere gemeenten, als basis zullen zullen dienen voor het vergroten van de werkgelegenheid in onze en de omliggende gemeenten.

De PvdA vindt dat er door de gemeente, samen met bewoners, actief gewerkt moet worden aan de leefbaarheid en veiligheid van onze wijken.