8 juli 2017

Brussel dichtbij

Veel werk gedaan, veel werk te doen.

Het is reces. Omdat we een politieke pauze inlassen, wil de PvdA Eurodelegatie u wijzen op het mooie verslag wat is opgemaakt over wat Paul Tang, Agnes Jongerius en Kati Piri in Brussel bevechten.

Europa zit in zwaar weer. En de storm is nog lang niet uitgeraasd. Halverwege ons verkiezingsmandaat (2014-2019) is het  niet te ontkennen dat de Europese samenwerking niet levert waarop de Europese burger hoopt. De Europese Unie wordt vaak gezien als een deel van het probleem, niet als de sleutel tot de oplossing. Als PvdA-Eurodelegatie werken wij met overtuiging aan een sociaaldemocratische agenda. Voor een Europa waarin niet de markt en de munt, maar de mens centraal staat. Voor een Europa waarin Brussel niet ver weg, maar dichtbij is.

Lees hier ons verslag van de thema’s en onderwerpen waarop we actief zijn. Veel werk gedaan, veel werk te doen.

 

PvdA-Eurodelegatie

Paul Tang, Agnes Jongerius en Kati Piri