Door Erik van Esterik op 2 november 2014

De PvdA De Bilt doet concrete voorstellen voor begrotingsbehandeling

De Bilt, 2 november 2014 – Begin november vergadert de gemeenteraad van De Bilt over de begroting 2015. Deze begroting staat hoofdzakelijk in het teken van bezuinigingen die het college van D66, VVD, CDA en GroenLinks door willen voeren om de gemeentelijke financiën te versterken. De PvdA De Bilt is het daar op een aantal onderdelen niet mee eens en doet tegenvoorstellen.

Krischan Hagedoorn, fractievoorzitter: “Wij zien dat het college kiest voor een financieel beleid dat gericht is op het overhouden van geld en het ophogen van de gemeentelijke spaarpot. Dat klinkt goed, maar niet als het ten koste gaat van belangrijke zaken. Zo wil het college de subsidie van beide kinderboerderijen schrappen.”

De PvdA wil de kinderboerderijen behouden en doet tijdens de gemeenteraadsvergadering het voorstel om de subsidie in stand te houden zolang er geen zicht is op een andere oplossing.

Hagedoorn: “Ook stellen wij voor het komend jaar de gemeentelijke financiën tegen het licht te houden. De gemeentelijke woonlasten zijn erg hoog en opnieuw wil het college ze verhogen met meer dan de inflatie. Ook streeft het college naar een in onze ogen te hoge reserve en hanteert zij een rekenrente die erg hoog is waardoor allerlei kosten onnodig oplopen.”

Ook de WMO staat bij de PvdA opnieuw hoog op de agenda. De lokale PvdA verzet zich opnieuw tegen de afschaffing van de eenvoudige huishoudelijke hulp.

Raadslid Erik van Esterik: “We moeten het gewoon onder ogen zien, onze gemeente loopt achter, met als consequentie dat het college zomaar de huishoudelijke hulp 1 afschaft om binnen het budget te blijven. Andere gemeenten lukt het wel om binnen het budget te blijven en zorg te bieden aan degenen die het echt nodig hebben. Wij willen dat het college haar plannen bijstelt en de goede ideeën van andere gemeenten overneemt.”

Ook stelt de PvdA voor om alle cliënten die tot nu toe gebruik maakten van huishoudelijke hulp 1 en nog geen keukentafelgesprek hebben aangevraagd, een brief te sturen waarin zij op hun rechten worden gewezen.

Erik van Esterik

Erik van Esterik

Erik van Esterik is sinds 2015 lid van de gemeenteraad van De Bilt. Ik woon sinds acht jaar in De Bilt, samen met mijn vrouw Diana. Wij houden van wandelen, naar de film gaan en gewoon lekker gezellig op de bank zitten. Wat dat betreft ligt De Bilt ideaal: vlak bij de stad en vlakbij

Meer over Erik van Esterik