3 augustus 2015

Huurders strijden voor onderhoud woningen

Bewoners van de Planetenbaan in Bilthoven proberen hun woningen al lange tijd bewoonbaar te krijgen. De staat van veel woningen laat meer dan te wensen over. De verhuurder Slokker beheer heeft in de ogen van de huurders jarenlang veel te weinig aan onderhoud gedaan. PvdA-raadslid Krischan Hagendoorn is bij deze kwestie actief betrokken en heeft de actieve huurders met raad en daad ter zijde gestaan.

Het onderhoud lijkt aangepakt worden – dus de verhuurders lijken succesvol met hun initiatief om dit aan de kaak te stellen.

Onderhoud

De PvdA vindt dat particuliere verhuurders, vaak zijn dat investeerders zoals pensioenfondsen, niet alleen hun financiële rendement voorop moeten stellen, maar vooral ook het belang van hun huurders centraal moeten stellen. Dat is immers uiteindelijk ook goed voor hun inkomsten.

Centraal staan wat ons betreft reële huurprijzen passend bij de kwaliteit van de woning, goed onderhoud van de woningen en de omgeving daarvan, en ook het bevorderen van sociale cohesie.

Veel investeerders zullen hier niet automatisch voor open staan. In onze ogen is echter het kiezen voor investeren in maatschappelijk vastgoed (het gaat immers om woonruimte!) iets wat verantwoordelijkheid met zich meebrengt: voor huurders en hun leefomgeving. Anders hadden deze investeerders beter hun geld kunnen steken in aandelen of obligaties.