Door Krischan Hagedoorn op 6 februari 2015

Blog Krischan Hagedoorn: Maandag 26 januari stonden we allemaal even stil….

PvdA Wijkteam met Wouter Koning bezoekt de Kometenlaan

PvdA Wijkteam met Wouter Koning bezoekt de Kometenlaan

Hollen of stilstaan, maandag 26 januari stonden we allemaal even stil bij het overlijden van Wouter Koning.
In een bomvol restaurant in Utrecht werd op 26 januari ons lid Wouter Koning herdacht. Wouter was een week hiervoor plotseling overleden, Wouter was een zeer kleurrijke verschijning binnen de PvdA. Gedurende bijna 50 jaar bekleedde hij allerlei functies binnen onze partij, maar was hij bovenal een zeer betrokken lid. Wouter was één van mijn eerste kennismakingen met de afdeling de Bilt, dat was bij het folderen op het station. Dat doen we al jaren vlak voor verkiezingen vanaf 7 uur ’s ochtends, echt werk voor de gestaalde kaders. Op die bewuste, zeer mistige dinsdagochtend ontmoette ik Wouter op het station, we zetten de spullen klaar en deden onze jassen aan. Ik maakte me klaar om met een vriendelijk gezicht de volgende vloedgolf treinreizigers van een folder te voorzien, toen hard in mijn rechter-oor werd getoeterd; “Verjaag de mist, stem PvdA”!!! De treinreizigers keken geïnteresseerd en menigeen pakte een folder aan, en een ander begon een geagiteerd en heftig gesprek met Wouter. Hij bracht wat teweeg en deed ertoe. Ik heb die ochtend zeker 10 leuzen voorbij horen komen, die niets met de desbetreffende verkiezingen te maken hadden, maar die hem altijd in contact brachten met de kiezer. Ik zal hem missen.

Canvassen
De woensdag er op was het weer hollen, we gingen canvassen (op buurtbezoek). We vinden het belangrijk dat onze fractie voeling houdt met de straat, het canvassen wordt daarom altijd door de fractie georganiseerd. Dat begint de avond voor het canvassen met het klaarleggen van de spullen. Op de dag zelf haal ik na mijn werk gauw de rozen op bij de bloemist. Een uur voor het canvassen spreek ik altijd af met Cees van Rest. Hij heeft diverse functies bekleed binnen onze afdeling en is inmiddels, naast Gewestelijk vertegenwoordiger, permanent activist. Met Cees verken ik de wijk en beslis waar we langs de deuren gaan, ook folderen we de hele wijk “voor”.

Om kwart over zeven verzamelen alle vrijwilligers zich, ze trekken hun jas aan (of soms liever alleen een button of en sjaal) en we bespreken het wijkbezoek. Vervolgens maken we een paar mooie foto’s en trekken we de wijk in, in tweetallen. Aan de deur bieden we de bewoner een roos aan en stellen drie vragen: wat gaat er goed in de wijk, wat gaat er minder goed en wat zou de politiek daar aan moeten doen. Dit levert altijd mooie gesprekken op waar we erg blij mee zijn. De gesprekken aan de deur leveren niet alleen informatie op, maar ook meningen over hoe wij als PvdA lokaal of landelijk optreden of hoe onze gemeente functioneert. Na afloop (rond 21 uur doet haast niemand meer de deur open) drinken we koffie bij een lid dat in de wijk woont en evalueren we. De wijkbewoners krijgen een week later een schriftelijke terugkoppeling in de bus, zodat ze kunnen lezen hoe men in de wijk over de wijk denkt, uiteraard sturen we ook een persbericht uit.

Deze woensdag trokken we weer met 8 leden de wijk in, ik ben hier behoorlijk trots op. Trots omdat we elke keer zoveel mensen op de been krijgen en trots omdat er steeds weer nieuwe leden meedoen.

Fractieverantwoording
Stilstaan en vooruitkijken. Op 29 januari jl. organiseerde de PvdA-fractie samen met het lokale bestuur een middag voor inwoners, leden en pers in het Lichtruim. De PvdA wil daarmee publiekelijk verantwoording afleggen wat zij het afgelopen jaar heeft bereikt en wat haar plannen zijn in het nieuwe jaar.

Onder genot van een drankje en hapje geserveerd door de mensen van Reinaerde gingen Sonja Mäkel namens het bestuur en collega Erik en ik namens de fractie in gesprek met de aanwezigen.

Een inhoudelijk verslag van deze bijeenkomst kunt u verderop op de site lezen. Wat ik hier zou willen vertellen is dat ik er trots op ben dat we zo open en transparant verantwoording willen afleggen over wat we doen op straat en in de raad, we geven aan dat we invoelend, betrouwbaar en resultaat boekend willen zijn. Dat invoelend en betrouwbaar is natuurlijk een soort grondhouding, die je hebt, of die je niet hebt. Of we resultaten bereiken kan je gewoon zien.

We zijn blij dat we na een jaar oppositie voeren, mogen constateren dat we resultaat hebben geboekt. Variërend van hoofdpunten uit ons verkiezingsprogramma (zoals een nieuw zwembad in De Bilt of Bilthoven en een lokaal plan voor de arbeid, een groen park voor Brandenburg West) tot kleinere initiatieven (behoud subsidie voor opvanghuis Orionlaan, toezeggingen voor participatieplekken bij nieuwe projecten of nieuwe bestemmingsplannen).

Ook keken we vooruit naar 2015, het jaar met op de rol o.a. de participatiewet, de Vierstee en het zwembad en besprak Erik een aantal initiatieven die we als fractie in 2015 willen nemen. Ik sloot het inhoudelijke gedeelte van de bijeenkomst af met een citaat van Diederik Samson, onze politiek leider tijdens het laatste congres:

“Wij mogen nóóit berusten in een maatschappij waarin er voor sommige mensen geen plek is. Omdat in onze idealen een goed leven niet het geluk van enkelen mag zijn, maar een recht voor allemaal”.

Hierna was er gelegenheid om verder te praten en nieuwjaarswensen uit te wisselen met de aanwezigen. Het was goed om op deze wijze stil te staan bij onze activiteiten op straat en in de raad, een initiatief dat een vervolg verdient.

Raadsvergadering 29 januari
Hollen bleef het, niet alleen letterlijk (van Lichtruim naar Gemeentehuis), maar ook figuurlijk. Het bestemmingsplan Rembrandtlaan is een lijvig bestemmingsplan dat zeer gevoelig ligt. Om de ins en outs van dit plan goed te begrijpen, moet je niet alleen de stukken goed lezen, maar juist ook contact leggen met de voor- en tegenstanders van het plan. Dit kostte de afgelopen weken bijzonder veel tijd.

De PvdA heeft in de raadsvergadering op 29 januari tegen het bestemmingsplan Rembrandtlaan gestemd. Tegen, omdat onze moties voor een integraal verkeersplan en de aanleg van een vrijliggend fietspad aan de Jan Steenlaan niet werden gesteund door een raadsmeerderheid.

Coalitiepartijen kwamen tijdens de bespreking met tal van andere moties en amendementen (in totaal 14 moties en 8 amendementen) om verzachtende effecten aan te brengen in het lijvige bestemmingsplan. Geen van deze moties of amendementen heeft er echter voor gezorgd dat we onze ogen kunnen sluiten en het enorm toenemende verkeer met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Omdat het onderliggende mobiliteitsplan niet voldoende zekerheid biedt over de te verwachten hoeveelheid verkeer en omdat de belangrijkste aanbeveling uit dit mobiliteitsplan (een vrijliggend fietspad aan de Jan Steenlaan) niet is aangenomen, kon de PvdA niet anders dan tegen het gehele bestemmingsplan stemmen.

Dit was voor ons een moeilijke afweging omdat het nieuwe bestemmingsplan veel duurzame werkgelegenheid oplevert, juist voor laaggeschoolde en middenkader medewerkers. De PvdA heeft wel de volgende twee zaken veilig kunnen stellen in het debat; 1. een toezegging van de wethouder, dat hij er alles aan zal doen om participatieplekken te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en 2. Een aangenomen motie die de Horeca-activiteiten in de Timpe beperkt tot maximaal 250 vierkante meters en die drive-in of afhaal-activiteiten verbiedt.

Hollen en stilstaan
Het waren dus weken van hollen en stilstaan. Echt veel rustiger zal het niet worden. In de komende maanden werken we toe naar raadsbehandeling van zowel de participatiewet als de Vierstee als het zwembad. Alle drie dossiers die minstens zo gecompliceerd zijn en gevoelig liggen als bestemmingsplan Rembrandtlaan. Werk aan de winkel dus! De campagne voor de Provinciale Staten zal ook veel tijd vergen. Gelukkig vind ik campagne voeren één van de leukste dingen in de politiek. Ik hoop u in de komende weken te kunnen begroeten op straat en met u te kunnen praten over de lokale, Provinciale en landelijke politiek.

Alle blogs van Krischan Hagedoorn zijn hier te vinden.

Krischan Hagedoorn

Krischan Hagedoorn

Wie is Krischan Hagedoorn? 45 jaar geleden werd ik in Zwolle geboren. Na het afronden van het VWO ging ik Enschede Management, Economie en Recht studeren. Tijdens mijn studie was ik actief in het verenigingsleven. Ik was tenor in het Drienerloos Vocaal Ensemble en ook nog steeds actief voor mijn Scoutinggroep in Zwolle. Hier heb

Meer over Krischan Hagedoorn