Nieuws van de Fractie nr. 49

Door Erik van Esterik op 12 november 2017

De maand november stond in het teken bij de Begrotingsbehandeling 2018. De laatste begroting van dit college en een goed moment voor onze fractie om tijdens de gemeenteraadsfractie zowel achteruit als vooruit te kijken. Ook stonden we stil bij de Najaarsrapportage 2017.

Met vriendelijke groet,

  • Krischan Hagedoorn, fractievoorzitter
  • Erik van Esterik, raadslid
  • Fons Overbeek, commissielid
  • Gija Schoor, commissielid

Begroting 2018 – kunnen inwoners tevreden zijn over dit college?

Tijdens de begrotingsbehandeling diende de PvdA twee moties in. In de eerste motie vroegen wij om een onderzoek naar een Bilts Wijkbedrijf; een tweesnijdend mes. Werkzoekenden werken aan de leefbaarheid van de wijk door bijvoorbeeld speeltuinen en openbaar groen te onderhouden. Zij bouwen werkervaring op en ontvangen coaching. Vergelijkbare initiatieven in den lande zijn zeer succesvol. Meer dan 50% van de deelnemers vindt binnen een jaar een baan.

De PvdA wil ook graag wijken en bestaande wijkinitiatieven zoals WVT en de oude Theresiaschool betrekken bij het wijkbedrijf. Een wijkbedrijf kan zo uitgroeien tot een wijkinitiatief dat zich ontwikkelt in de richting die de wijk wil. Deze motie haalde het niet en werd met 12 tegen 14 verworpen.

Een andere motie, de lief en leedstraten hebben wij hier al eerder toegelicht. Het succesvolle Rotterdamse concept om eenzaamheid te bestrijden werd eveneens met 14 tegen 12 stemmen verworpen. Dit terwijl de organisatie die het zou moeten uitvoeren, Stichting MENS, het initiatief steunde. Een geval van politieke onwil van de portefeuillehouder die nu een commercieel bedrijf in gaat schakelen om in haar ogen een vergelijkbaar concept op te starten. Een gemiste kans.

Wel kreeg fractievoorzitter Krischan Hagedoorn twee belangrijke toezeggingen van het college. Het college beloofde coulance te betrachten bij eventuele budgetoverschrijdingen van Stichting Leergeld (stichting die zich inzet om kinderen uit arme gezinnen volwaardig mee te laten doen door bijvoorbeeld bekostiging van sport en cultuur) en steunpunt Vluchtelingen. Een klein lichtpuntje.

De begrotingsbehandeling stond in het teken van terugkijken en vooruitkijken. De PvdA stemde tegen deze begroting die kleine daadkracht boven visie stelt en bol staat van de onzinnige risicoreserves en stortingen in de algemene reserve terwijl dit geld juist bedoeld is voor zorg, werk, woningbouw en welzijn voor onze inwoners. Benieuwd naar de complete tekst van Krischan zijn 1e termijn? Deze is op te vragen bij: email k.hagedoorn@debilt.nl

Najaarsrapportage 2017 – Vijf miljoen over op WMO, en Jeugdzorg loopt financieel uit de hand!!

De gemeente De Bilt heeft de afgelopen drie jaar maar liefst 5 miljoen euro over gehouden op de WMO. Het college van burgemeester en wethouders geeft hier geen enkele ruchtbaarheid aan. En dat stoort de lokale PvdA enorm. Tijdens de raadsbehandeling is door ons hier uitgebreid bij stil gestaan.

Raadslid Erik van Esterik: “Ruim drie jaar geleden stelde het college dat er enorm bezuinigd moest worden op de WMO. Volgens de GroenLinks-wethouder kon het niet anders dan dat de eenvoudige huishoudelijke hulp afgeschaft moest worden. Wij wezen haar er op dat haar bezuinigingsdrift enorm doorsloeg. Maar dat werd weggewuifd. Ook het beleid voor bijvoorbeeld chronisch zieken was lange tijd onnodig sober. Ook de eigen bijdragen voor zorgvragers bleven onnodig hoog. Organisaties die met vrijwilligers informele zorg leveren, kregen er geen geld bij. Sterker nog: Stichting Mens werd zelfs gekort. Allemaal onnodig.”

De PvdA De Bilt eist dat de wethouder publiekelijk haar excuses aanbiedt, nu blijkt dat in drie jaar tijd het overschot op de WMO maar liefst opgelopen is tot 5 miljoen! Dat geld was bedoeld voor mensen met een zorgvraag.

Van Esterik: “Wat ook stoort is dat de wethouder jaar-op-jaar riep dat ze echt geld tekort zou komen op de WMO en dat er bezuinigd moest worden. Daar blijkt nu niks van waar te zijn.”

De PvdA De Bilt wil dat het geld ten goede komt van mensen met een zorgvraag.

Van Esterik: “Wij willen dat instellingen die met vrijwilligers informele zorg leveren, zoals stichting Mens, Handje Helpen en Humanitas, de kans krijgen hun goede werk uit te breiden. Daar kan het opgepotte geld goed voor gebruikt worden. Dat geld was en is immers bedoeld voor zorg en niet om op te potten!”

Jeugdzorg loopt uit de hand

In tegenstelling tot de WMO is het beeld dat het goed zou gaan met de Jeugdzorg in De Bilt echter fors omgeslagen. Er ontstaat een tekort van maar liefst 2 miljoen.

Van Esterik: “Schokkend is dat in nog geen twee jaar tijd de Jeugdzorg volledig uit de hand aan het lopen is. De wachtlijsten worden langer en de zorg is 2 miljoen duurder dan verwacht. Dat komt onder andere omdat het college verzuimd heeft goede afspraken te maken met huisartsen over doorverwijzing.”

De PvdA eist dat hier een actieplan voor komt.

Ouderenbeleid hard nodig in De Bilt?! – PvdA De Bilt organiseert op 29 november discussieavond

Ouderen vormen een belangrijke en groeiende groep mensen in de gemeente De Bilt. Ze hebben specifieke wensen als het gaat om wonen, zorg, welzijn en mobiliteit.

PvdA-raadslid Erik van Esterik: “Samenhangend Ouderenbeleid kennen we in De Bilt niet. Wij denken dat het verstandig is hier mee aan de slag te gaan! De groep ouderen neemt toe. Naast vraagstukken die een antwoord nodig hebben, vormt de groep ouderen een schat aan kennis en ervaring waar we als samenleving dankbaar gebruik van kunnen maken! Ook daar moeten we eens goed over nadenken.”

Netwerk Utrecht Zorg Ouderen

Enige tijd geleden heeft het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen (Nuzo) een folder uitgebracht waarin ze gemeenten adviseert een reeks van concrete acties te ondernemen om beleid voor ouderen vorm te geven.

Van Esterik: “In onze ogen zeker de moeite waard om serieus te nemen! Het document biedt een aantal heel concrete voorstellen om ouderenbeleid op te pakken. Hier willen we ons verder in verdiepen met belangstellenden.”

Praat mee!

Reden genoeg voor de PvdA De Bilt hierover van gedachten te willen wisselen tijdens een discussieavond. De avond staat open voor alle geïnteresseerden en vindt plaats op woensdag 29 november in Cultureel Centrum HF Witte, Henri Dunantplein 4. Vanaf 19.30 kunt u binnen komen lopen, om 20.00 uur start de bijeenkomst.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij erikvanesterik@hotmail.com

 

Erik van Esterik

Erik van Esterik

Erik van Esterik is sinds 2015 lid van de gemeenteraad van De Bilt. Ik woon sinds acht jaar in De Bilt, samen met mijn vrouw Diana. Wij houden van wandelen, naar de film gaan en gewoon lekker gezellig op de bank zitten. Wat dat betreft ligt De Bilt ideaal: vlak bij de stad en vlakbij

Meer over Erik van Esterik