Nieuws van de Fractie nr. 52 – maart 2018

Door Krischan Hagedoorn op 21 maart 2018

Extra agendapunt: de nieuwbouw van zwembad Brandenburg

Zelfs in de allerlaatste vergadering van de raad kwam het zwembad aan de orde. Dit naar aanleiding van protest van de gebruikers dat het college maar steeds niet kwam met een duidelijk rooster waar ook de temperatuur van het water  werd vermeld.

Dat lijkt misschien een detail, maar in het nieuwe bad, dat wordt gebouwd, moeten alle gebruikersgroepen die nu in een verwarmd bijbad en een koud standaardbad zwemmen, worden gepropt. Het bijbad is er gewoon niet meer in 2019.

De gebruikers hadden hierover goede vragen gesteld aan de wethouder en zijn ambtenaren. Deze werden tot op heden niet beantwoord. De fractie denkt dat dit komt omdat het gewoonweg niet past. Niet alleen de gebruikers spraken in, maar ook de Biltse Sport Federatie (BSF), deze stelt zich vierkant op achter de gebruikers.

Mede op verzoek van de PvdA vond een extra raadsvergadering plaats. Hierin stelde de PvdA vragen aan de wethouder over temperatuur en rooster. Omdat de wethouder in zijn antwoord nauwelijks of geen antwoord gaf op de vragen van de gebruikers en daarnaast gewoon niet bereid was om een rooster in combinatie met temperatuur op te leveren, diende de PvdA een motie van wantrouwen in. Deze werd met 11 stemmen voor (1 SP-raadslid ontbrak, anders was het 12 geweest) en 15 stemmen tegen, verworpen.

Kort hierna was het debat ook voorbij, de burgemeester hamerde het debat af. Het is aan een nieuwe gemeenteraad om te beslissen wat er met het zwembad gebeurd.

PvdA De Bilt wil verbetering afvalinzamelbeleid

De gemeente De Bilt heeft de inzameling van afval veranderd. Het college heeft een extra container verplicht gesteld en de ophaalfrequentie van restafval verlaagd. Dit leidt tot veel kritische vragen van inwoners. De lokale PvdA dient tijdens de raadsvergadering van 15 maart, samen met de VVD, een voorstel in om de wensen van inwoners voorrang te geven.

Raadslid Erik van Esterik: “Allereerst vragen wij het college dringend om in de komende maanden in elke wijk een reeks bewonersbijeenkomsten over het nieuwe afvalinzamelbeleid te houden. Geef elke inwoner de kans zijn of haar ervaringen te delen. We willen dat kritiek en suggesties serieus genomen worden en dat eventuele verbeteracties of aanpassingen worden doorgevoerd. Het is nu teveel van bovenaf, door het college, opgelegd.”

De PvdA De Bilt wil ook dat de vraag gesteld wordt of bewoners behoefte hebben aan avondopenstelling van de milieustraat. Dit onderzoek was al toegezegd, maar is nog steeds niet uitgevoerd.

Wensen bewoners voorop

De PvdA De Bilt is kritisch over het college. Van Esterik: “Het nieuwe afvalbeleid is teveel vanachter het bureau van de wethouder bedacht. Wij vinden dat er serieus geluisterd moet worden. Zo vragen veel mensen zich af of de inzameling van restafval straks wel eens per 4 weken kan. Men is bang voor te kleine containers en stankoverlast, vooral straks in de zomer. Ook zijn nog niet overal de nieuwe ondergrondse containers geplaatst, maar accepteert de milieustraat geen restafval meer. Dat zouden we tijdelijk terug moeten draaien.”

De motie werd afgewezen met GroenLinks en D66 voorop. De afgelopen vier jaar is duidelijk geworden dat zij van het “top-down-beleid” zijn. Zo wilden ze inwoners verbieden reclamefolders te ontvangen (dit voorstel werd afgewezen door de gemeenteraad) en gaat tegelijkertijd het college

wel de mogelijkheid van terrasverwarming voor horeca verruimen – zonder dat ondernemers daar om gevraagd hebben.

Extra agendapunt: De Uithoflijn

Op verzoek van SP, VVD en Forza is gesproken over het debacle van de Uithoflijn: deze is fors duurder dan voorzien en bovendien is de realisatie met minstens een jaar uitgesteld. Dit lijkt een “ver van ons bed verhaal” voor De Bilt, maar dat is het niet.

De Provincie wilde bijvoorbeeld het deel van het tekort dat de Provincie moet betalen, deels dekken door de budgetten voor verkeersveiligheid die gemeenten zouden inzetten voor hun eigen knelpunten. Volstrekt onacceptabel voor ons als gemeente De Bilt

Ook trad de VVD-gedeputeerde af. Dit bleek een opzetje te zijn van de GroenLinks-wethouder Verkeer uit Utrecht en de CDA-wethouder die voorzitter is van het U10-beraad Verkeer. In U10 doet ook De Bilt mee, en “onze” wethouder werd, net als de andere wethouders Verkeer, door hun GroenLinks- en CDA-collega gebruikt voor hun politieke spel.

Helaas geeft dit aan dat het samenwerkingsverband U10, de gemeenten rondom Utrechtstad, verre van optimaal functioneert.

Deze problemen zijn door ons benoemd en we gaan zien of na de gemeenteraadsverkiezingen Provincie en gemeenten beter gaan samenwerken op het terrein van verkeer.

Krischan Hagedoorn

Krischan Hagedoorn

Wie is Krischan Hagedoorn? 45 jaar geleden werd ik in Zwolle geboren. Na het afronden van het VWO ging ik Enschede Management, Economie en Recht studeren. Tijdens mijn studie was ik actief in het verenigingsleven. Ik was tenor in het Drienerloos Vocaal Ensemble en ook nog steeds actief voor mijn Scoutinggroep in Zwolle. Hier heb

Meer over Krischan Hagedoorn