Door Erik van Esterik op 19 juni 2015

Nieuws van de Fractie nr. 17: bezuinigingen doorgedrukt!

Het debat over de Kadernota 2016

Tijdens de gemeenteraadsvergadering is uitvoerig gesproken over de bezuinigingen op de subsidies van instellingen zoals de bibliotheek, de muziekschool, Mens, muziekverenigingen, sportverenigingen, zorginstellingen etc. Helaas bracht dit geen goed nieuws.

Hoewel al eerder de bezuiniging op de informele zorg onder druk van de instellingen en de oppositie terug werd gedraaid, was dat ook het enige. College en coalitie bleven onwrikbaar vasthouden aan hun plan fors te bezuinigen, ondanks alternatieven van met name PvdA, Beter de Bilt en SGP.

Er was veel kritiek op het korten van de subsidie voor de formele zorg. Bijvoorbeeld op het algemeen maatschappelijk werk. Deze vormen van zorg zijn er juist in de nieuwe WMO erg belangrijk als zogenaamde ‘voorliggende voorziening’: preventieve zorg. Ondanks vele argumenten dat het niet verstandig is hierop maar liefst 7% te korten, hielden D66, VVD, CDA en GroenLinks hier aan vast.

Ook het bezuinigen van 7% op de bibliotheek en de muziekschool stond ter discussie. Immers, beide instellingen hebben al te maken met eerdere bezuinigingen. Maar ook hier hield de coalitie aan vast, net als het korten van alle andere subsidies.

Zowel de PvdA als Beter de Bilt probeerden het college en de coalitie op andere gedachten te brengen. Ook de SGP deed dat. Zoals bekend hadden PvdA en Beter de Bilt de moeite genomen om daarvoor zelfs alternatieve Kadernota’s te schrijven.

Het mocht niet baten. Het was duidelijk dat college en coalitie al voor de raadsvergadering de rijen hadden gesloten.

Uiteindelijk stemden PvdA, SP, Beter de Bilt, Biltsch Belang, SGP en Christen Unie tegen de bezuinigingen op de zorg en stemden daarmee ook tegen de Kadernota. Een uniek dieptepunt. Nog nooit waren zoveel partijen ontstemd over de plannen van het college.

Helaas heeft dit niks gebracht. D66, VVD , CDA en Groen Links stemden zonder verdere aanpassingen in met de collegevoorstellen.

Voor de PvdA is hiermee de kous nog niet af. Wij zullen in aanloop naar de Begroting 2016 naar verzachtingen van deze bezuinigingen blijven zoeken. Ook zullen wij de effecten onder de aandacht blijven brengen van het college en hen daar kritisch op bevragen, in de hoop dat dan verzachtende maatregelen onvermijdelijk zullen zijn.

 

 

Erik van Esterik

Erik van Esterik

Erik van Esterik is sinds 2015 lid van de gemeenteraad van De Bilt. Ik woon sinds acht jaar in De Bilt, samen met mijn vrouw Diana. Wij houden van wandelen, naar de film gaan en gewoon lekker gezellig op de bank zitten. Wat dat betreft ligt De Bilt ideaal: vlak bij de stad en vlakbij

Meer over Erik van Esterik