Door Erik van Esterik op 9 november 2015

Nieuws van de Fractie nr. 22 – november 2015

 

De fractie heeft tijdens de begrotingsbehandeling op 5 november uitgebreid aandacht gevraagd voor woningbouw in onze gemeente en de inwoners aan wie de crisis niet zomaar voorbij is gegaan.

Begrotingsbehandeling 2016

Op 5 november jongstleden besloot de meerderheid van de raad, volledig verstoken van publiek (leeft democratie lokaal nog wel?), in te stemmen met de Begroting en meerjarenraming 2016.

De PvdA-fractie heeft tegen de Begroting 2016.

De PvdA stemde tegen de begroting omdat de subsidies nog steeds met 7% gekort worden in 2017 en omdat sommige verenigingen al vanaf 1-1-2016 gekort worden. En ondertussen is er voldoende financiële ruimte om deze visieloze kortingen te verzachten!

We stemden ook tegen omdat het college niet inzet op grootschalige (sociale) woningbouw in onze gemeente en hiermee 900 woningzoekenden, vooral in het sociale segment in de kou laat staan. We stemden tegen de begroting omdat dit college ondanks een enorm verwacht overschot op de WMO in 2015 niet bereid is om regelingen voor chronisch zieken en andere WMO-regelingen te verruimen zodat het geld uit de WMO ook daadwerkelijk terecht komt bij degenen die dit het hardst nodig hebben.

Maar we wezen deze begroting af, vooral omdat werkelijk elke beslissing die door het college genomen wordt of aan de raad wordt voorgelegd, vertaald is in euro’s. Maatschappelijke visie ontbreekt, bedrijfseconomische motieven zijn en blijven leidend.

Ondanks onze tegenstem werden er toch wat pluspunten behaald door de fractie:

  • Het college gaat in gesprek met Stichting Leergeld over de financiële problemen van stichting Leergeld door groei van de doelgroep en naamsbekendheid van st Leergeld.
  • Het college komt met een verantwoording van de effecten van het lokaal arbeidsmarktbeleid.
  • We hebben meegetekend in een unaniem aangenomen motie over het behoud van de kinderboerderijen.
  • We hebben wederom de verzekering van het college gekregen dat alle doelgroepen “passen” in het nieuwe zwembad.
  • Aanname van een onzalige motie van D66 t.a.v. statushouders (wederom opgesteld in het kader van de financiën, hoe kunnen we voorkomen dat deze kosten drukken op de op te bouwen reserves) is voorkomen, vooral door tegengas van de PvdA.
  • Een motie van dezelfde strekking, van de oppositie, waarin de gewraakte financiële passages waren weggelaten, haalde het vervolgens wel.

Verder verwijzen wij u naar raadsinformatie De Bilt op internet, hier kunt u alle vergaderingen terugzien. Bijgaand ook onze bijdrage aan de algemene beschouwingen van 2015.

 

 

Erik van Esterik

Erik van Esterik

Erik van Esterik is sinds 2015 lid van de gemeenteraad van De Bilt. Ik woon sinds acht jaar in De Bilt, samen met mijn vrouw Diana. Wij houden van wandelen, naar de film gaan en gewoon lekker gezellig op de bank zitten. Wat dat betreft ligt De Bilt ideaal: vlak bij de stad en vlakbij

Meer over Erik van Esterik