Door Erik van Esterik op 22 december 2015

Nieuws van de Fractie nr. 24 – integer en onhandig

De toekomst van de sociale werkvoorziening (Biga)

De PvdA-fractie is bijzonder verheugd met de uitkomst van het debat op 17 december in degemeenteraad over de overname van de Biga door de gemeenten en de toekomst van de sociale werkvoorziening.

Omdat de gemeente vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk is voor de uitvoering van departicipatiewet en omdat de zorginstellingen die eigenaar waren van onze gemeentelijke sociale werkplaats af wilden van hun eigenaarschap, moesten 5 gemeenteraden zich het afgelopen jaar buigen over de kwestie of men vond dat de 5 gemeenten (Zeist, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik en Wijk bij Duurstede) eigenaar moesten worden van de Biga.

De PvdA-fractie is voorstander van publiek eigendom van ons participatiebedrijf, daarnaast vindt zij het belangrijk dat geld dat voor participatie bedoeld is ook aangewend wordt voor dat doeleinde. Werk is immer belangrijk, werk lost een heleboel problemen op. Werk zorgt voor meedoen. Geld bestemd voor werk mag niet voor andere doeleinden worden aangewend dan voor werk.

En dat was niet het geval in de raadsvoorstellen die de raad op 17 december besprak. Het ene voorstel behelsde de overname van de aandelen van de Biga door de gemeenten. Onzegemeente wilde de kosten die hiermee gemoeid zijn (de kredietkosten voor de lening van €100.000,- die de gemeente aangaat om de Biga aan te kopen) werden betaald uit de dividenduitkering van de Biga in 2016. Dit gold ook voor de onderzoekskosten van 2 ton om een nieuwe visie op de Biga te ontwikkelen. In totaal wilden de gemeenten € 230.000,- bekostigen uit geld dat eigenlijk voor kwetsbare groepen is bestemd.

De PvdA bracht twee amendementen in die de kosten niet uit dividend betaalden, maar uit de post onvoorzien van onze gemeentelijke begroting. Beide amendementen werden na behandeling in de raad unaniem aangenomen. De wethouder omarmde de PvdA-voorstellen.

De PvdA is verheugd over de wijze waarop zij de uitvoering van de participatiewet heeft weten te beïnvloeden in 2015 en kijkt uit naar de verdere behandeling van de toekomst van de sociale werkvoorziening in onze gemeente. De visie van de 5 gemeenten wordt in het tweede kwartaal van 2016 aan de raad ter behandeling aangeboden.

Integer en onhandig

Een uitzonderlijk debat werd op initiatief van Beter de Bilt gevoerd over de handelswijze van D66-wethouder Hans Mieras. Kort samengevat bleek dat deze wethouder had bepaald dat een raadslid van Beter de Bilt een kort schriftelijk antwoord kreeg op technische vragen over de bibliotheek, en dat deze wethouder het uitgebreidere antwoord achter de hand wilde houden wanneer een D66-raadslid ook vragen over hetzelfde onderwerp stelde.

Dat deed op zijn minst de schijn ontstaan van willekeurig handelen, het maken van onderscheid tussen raadsleden, het achter houden van informatie en het meewerken aan een ‘politiek opzetje’. Dit debat vond overigens plaats tegen de achtergrond van een gevoel bij veel oppositiepartijen dat de wethouders hun coalitiegenoten actiever en makkelijker van informatie voorzien dan de andere helft van de gemeenteraad.

Om een lang verhaal kort te maken: uiteindelijk bood de wethouder hiervoor zijn excuses aan en werd de ingediende motie van afkeuring ingetrokken. Velen waren het er mee eens dat er geen aanleiding was om aan de integere intenties van de wethouder te twijfelen, maar dat zijn handelswijze op zijn minst onhandig was geweest.

Voor de buitenstaander was dit wellicht een weinig relevant debat. Voor het functioneren van de gemeenteraad was het echter essentieel: alle raadsleden dienen gelijk behandeld te worden en de informatievoorziening dient transparant en zonder onderscheid plaats te vinden.

 

 

Erik van Esterik

Erik van Esterik

Erik van Esterik is sinds 2015 lid van de gemeenteraad van De Bilt. Ik woon sinds acht jaar in De Bilt, samen met mijn vrouw Diana. Wij houden van wandelen, naar de film gaan en gewoon lekker gezellig op de bank zitten. Wat dat betreft ligt De Bilt ideaal: vlak bij de stad en vlakbij

Meer over Erik van Esterik