Nieuws van de Fractie nr. 31 – zwembad en statushouders