Nieuws van de Fractie nr. 32 – teleurstellende opstelling college