Door Erik van Esterik op 21 april 2017

Nieuws van de Fractie nr. 43 – de raadsvergadering van april

Routekaart ‘energie neutrale gemeente’: PvdA De Bilt wil leiderschap en daadkracht duurzaamheid

Deze week boog de gemeenteraad zich over ‘de routekaart energie neutrale gemeente 2030’. Een belangrijk speerpunt is het besparen van energie, en de groep particuliere woningbezitters is een belangrijke doelgroep.

PvdA-raadslid Erik van Esterik: “Je zou denken dat een college met Groenlinks er in serieus werk maakt van duurzaamheid. Maar het blijft toch vooral bij mooie woorden. Zo is de invoering van het nieuwe afvalinzamelplan uitgesteld. Ook het moderniseren van de openingstijden van de milieustraat is nog steeds niet opgepakt.”

openingstijden milieustraat

De PvdA stelde vragen over een eigen voorstel dat ruim een half jaar geleden werd ingediend.

Van Esterik: “De milieustraat is door-de-weeks en op zaterdag open tot 16.00 uur. Dat is niet meer van deze tijd! Wij vinden dat de milieustraat op enkele dagen ook in de avonduren open moet zijn. De ochtendopenstelling kan dan wat teruggedraaid worden. Dat stelden wij voor tijdens een gemeenteraadsvergadering van maanden geleden en naar nu blijkt is hier niks mee gedaan. Hoe kunnen we aan inwoners vragen ook een bijdrage te leveren aan een beter milieu als het college zelfs de meest elementaire dienstverlening traag verbetert?!”

Uit de beantwoording van onze vragen blijkt dat het college het door ons gevraagde onderzoek pas in september uitvoert. Invoering van avondopenstelling van de milieustraat vindt dan niet eerder dan per 1 januari 2018 plaats – indien hiervoor draagvlak lijkt te bestaan.

woningbezitters helpen

De PvdA De Bilt wil ook dat de gemeente een concreet aanbod ontwikkelt waaruit woningbezitters kunnen kiezen voor investeringen in hun eigen huis die energie besparen en dat meteen duidelijk is welke aannemers dat betrouwbaar en tegen een goede prijs kunnen.

Van Esterik: “Nu kunnen woningbezitters gebruik maken van een ‘energiebesparingsscan’ tegen gereduceerd tarief. Maar wat je dan concreet kan doen, is een stuk ingewikkelder. Met welke aannemer ga je in zee, krijg je een goede prijs en bespaar je dan ook echt zoals voorgespiegeld op energie?”

De lokale PvdA wil dat de gemeente het initiatief neemt een folder uit te brengen waarin woningbezitters kunnen zien welke aannemers goed aangeschreven staan en dat de gemeente een scherpe prijs bedingt.

De PvdA diende dit voorstel tijdens de gemeenteraadsvergadering in. Verrassend genoeg ontraadde de Groenlinkswethouder dit voorstel. Volgens haar kunnen woningbezitters prima informatie op verschillende plekken vinden. Dat is echter juist het probleem, in onze ogen: er ligt op internet zoveel informatie dat het moeilijk is door de bomen het bos te zien.

Vragen over De Kwinkelier

De PvdA-fractie stelde vragen over de Kwinkelier n.a.v. ontevreden geluiden van huurders en winkeliers in de Kwinkelier. De huurders geven aan het vertrouwen in een spoedige aanpak van de Kwinkelier verloren te hebben.

In reactie gaf wethouder Mieras aan er alles aan te doen om in goed overleg snel tot een oplossing te komen met de eigenaar van de Kwinkelier. Inzet van het gesprek is de verkoop van een stuk gemeentegrond om uitbreiding en nieuwbouw mogelijk te maken. Hier is in september 2016 al mee begonnen, maar de onderhandelingen verlopen stroef.

Omdat de onderhandelingen in volle gang zijn, kon de wethouder niet al te duidelijk zijn. De vraag hoe het college het vertrouwen van winkeliers en overige huurders terug gaat winnen werd zelfs niet beantwoord. De PvdA vroeg vervolgens om een collegebrief met hierin het standpunt en het actieplan van het college inzake de toekomst van de Kwinkelier. Deze brief is toegezegd vóór 1 juni dit jaar.

Motie kwijtschelding in de herhaling en aangenomen!

De PvdA heeft bij de raadsbehandeling een maand geleden een motie ingediend met de volgende strekking:

Onderzoek of van 2017 een overgangsjaar te maken is waarbij alle inwoners die in 2016 automatisch in aanmerking kwamen voor kwijtschelding gemeentelijke belastingen (en in inkomen ongeveer gelijk bleven) alsnog kwijtschelding krijgen of op een andere wijze compensatie van de gemeente ontvangen en de raad hier zo spoedig mogelijk over te informeren.

Tevens roept de PvdA in de motie op om structureel gemeentelijk beleid te formuleren op dit gebied vanaf 2018 en te zorgen voor een regeling die goed en duidelijk en vooral tijdig met onze inwoners gedeeld wordt, die voorbesproken wordt met de cliëntenraad Sociale zaken en door de raad geaccordeerd wordt bij de begrotingsvaststelling in november. De PvdA riep op om vooral voor een humane regeling te zorgen, waardoor inwoners met hun inkomen rond kunnen blijven komen en niet door veranderende regelgeving en naar elkaar verwijzende overheden in de armen van de schuldhulpverlening worden gedreven.

Het pleidooi van de fractie sloeg aan, na stakende stemmen in maart, stemden nu 14 raadsleden voor de motie en 12 tegen. De motie werd aangenomen!

Erik van Esterik

Erik van Esterik

Erik van Esterik is sinds 2015 lid van de gemeenteraad van De Bilt. Ik woon sinds acht jaar in De Bilt, samen met mijn vrouw Diana. Wij houden van wandelen, naar de film gaan en gewoon lekker gezellig op de bank zitten. Wat dat betreft ligt De Bilt ideaal: vlak bij de stad en vlakbij

Meer over Erik van Esterik