Nieuws van de Fractie nr. 8: Bestemmingsplan Rembrandtlaan