Door Erik van Esterik op 4 februari 2015

Nieuws van de Fractie nr. 9: Rembrandtlaan (2)

De PvdA heeft in de raadsvergadering op 29 januari tegen het bestemmingsplan Rembrandtlaan gestemd. Tegen, omdat onze moties voor een integraal verkeersplan en de aanleg van een vrijliggend fietspad aan de Jan Steenlaan niet werden gesteund door een raadsmeerderheid.

Coalitiepartijen kwamen tijdens de bespreking met tal van andere moties en amendementen (in totaal 14 moties en 8 amendementen) om verzachtende effecten aan te brengen in het lijvige bestemmingsplan. Geen van deze moties of amendementen heeft ervoor gezorgd dat we onze ogen kunnen sluiten en het enorm toenemende verkeer met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Omdat het onderliggende mobiliteitsplan niet voldoende zekerheid biedt over de te verwachten hoeveelheid verkeer en omdat de belangrijkste aanbeveling uit dit mobiliteitsplan (een vrijliggend fietspad aan de Jan Steenlaan) niet is aangenomen, kon de PvdA niet anders dan tegen het gehele bestemmingsplan stemmen.

Dit was voor ons een moeilijke afweging omdat het nieuwe bestemmingsplan veel duurzame werkgelegenheid oplevert, juist voor laaggeschoolde en middenkader medewerkers. De PvdA heeft wel de volgende twee zaken veilig kunnen stellen in het debat; 1. een toezegging van de wethouder, dat hij er alles aan zal doen om participatieplekken te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en 2. Een aangenomen motie die de Horeca-activiteiten in de Timpe beperkt tot maximaal 250 vierkante meters en die drive-in of afhaal-activiteiten verbiedt.

 

Geen onafhankelijk juridisch advies WMO …

Wij hebben opnieuw gepleit voor een onafhankelijk en juridisch onderzoek naar de gevolgen van de rechterlijke uitspraak inzake een echtpaar waarvan (net als in De Bilt) de huishoudelijke hulp stop werd gezet zonder een onderzoek naar de individuele omstandigheden. Ons voorstel, dat wij samen met SP en Beter de Bilt indienden, werd (zoals verwacht) niet gesteund door de coalitiepartijen. Zij blijven vasthouden aan het idee dat het college goed bezig is en hebben geen behoefte aan een andere toets van dit beleid.

Ondertussen krijgen wij via ons PvdA-meldpunt vele reacties van mensen die onthutst constateren dat zij hun recht op eenvoudige huishoudelijke hulp verliezen, zonder een serieus keukentafelgesprek.

Wij gaan als fractie kijken of we 10 mensen kunnen helpen met het indienen van bezwaar.

Erik van Esterik

Erik van Esterik

Erik van Esterik is sinds 2015 lid van de gemeenteraad van De Bilt. Ik woon sinds acht jaar in De Bilt, samen met mijn vrouw Diana. Wij houden van wandelen, naar de film gaan en gewoon lekker gezellig op de bank zitten. Wat dat betreft ligt De Bilt ideaal: vlak bij de stad en vlakbij

Meer over Erik van Esterik