21 februari 2014

Open brief aan alle politieke partijen van De Bilt

Beste lijsttrekkers,

De gemeenteraadsverkiezingen naderen, en op dit moment wordt het publieke debat beheerst door de toekomst van het zwembad. Terecht!

De PvdA De Bilt wil een zwembad behouden voor onze gemeente, dat is ondertussen wel duidelijk. Daarom dienden wij ook een voorstel in dat dit mogelijk maakt. Een zwembad is belangrijk voor kinderen, ouderen en sporters. De PvdA heeft geen behoefte aan meer, duur en onnodig onderzoek. Dat heeft al plaats gevonden en een besluit moet snel genomen worden. Het bad kan niet veel langer open blijven! De PvdA neemt het behouden van het zwembad erg serieus: we hebben er een financiële dekking voor opgenomen in ons verkiezingsprogramma. Als enige partij.

Ik roep de andere politieke partijen op zich niet alleen helder uit te spreken voor of tegen het behoud van het zwembad. Verkiezingsbeloftes zijn makkelijk te doen. Ik daag de andere partijen vooral uit om net als de PvdA aan te geven of zij ook geld over hebben voor het vervangen van het oude bad en hoe zij deze extra kosten denken te dekken. Alleen dan is een verkiezingsbelofte een echte belofte!

Maar er is meer dan een zwembad, en dat lijkt nu vergeten te worden. De verkiezingen gaan wat ons betreft ook over het opknappen van de Kwinkelier, het werken aan veilige schoolroutes, het invoeren van wijkgericht werken, het invoeren van wijkveiligheidsplannen, het creëren van werkgelegenheid, het belonen van duurzame initiatieven en het organiseren van lokale zorg (wmo, awbz, jeugdzorg). Ook daar hebben wij concrete voorstellen voor.

Laten we er met elkaar voor zorgen dat de verkiezingsstrijd tussen “links” en “rechts” niet (alleen) gaat om over “voor of tegen een zwembad”. Laten we het debat voeren over alles wat belangrijk is!

 

Krischan Hagedoorn

lijstrekker van de PvdA De Bilt