Door Krischan Hagedoorn op 2 januari 2014

Prettig wonen in het Van Heemstrakwartier

Wijkbezoek Burgemeester Van Heemstrakwartier, 17 december

Precies een jaar na het eerste wijkbezoek aan het van Heemstrakwartier was de PvdA terug in deze wijk. De grootscheepse renovatie van de wijk door SSW verloopt voorspoedig en zowel de huurders als de eigenaren van de koopwoningen zijn erg tevreden over de voortgang van de renovatie en de communicatie door SSW.

Wat wel opvalt is de onduidelijkheid over verbindingen van telefonie en internet. Aan de ene deur vernemen we dat alleen glasvezel mogelijk is en dat men als huurder vervolgens te maken krijgt met hoge kosten, aan de andere deur vernemen we dat er alleen gekozen kan worden voor Ziggo. Beide zaken lijken op gedwongen winkelnering en zijn dus niet wenselijk. Heldere communicatie rondom deze zaken door SSW is dus meer dan gewenst!

De hangjongerenproblematiek is inmiddels verdwenen omdat er door de bouw eenvoudig geen plek is om te hangen, het verlichtingsplan is nog steeds niet aangepast, sommige plekken in de wijk zijn wel erg duister,men hoopt op verbetering na de renovatie. Beide punten kwamen in 2012 al naar voren.

Als we het hebben over het betrekken van burgers en burgerparticipatie vallen twee ideeën op; Een bewoner geeft aan dat het wenselijk zou zijn als de gemeente omwonenden per brief informeert over (ver)bouwplannen van buren. Immers, als men een NEE/NEE-sticker op de brievenbus heeft, krijgt men geen inzage in deze plannen. Ook zou men graag willen dat burgers actiever bij verkeersproblematiek betrokken worden; het werken met een eenvoudige app (zoals die van de fietsersbond), zou de Gemeente veel inzicht geven in gevaarlijke verkeerssituaties in onze Gemeente. Men betreurt het ‘rechttrekken’ van de wegen in de wijk, dit nodigt uit tot harder rijden.

Aan het einde van de avond klinken toch nog enige wanklanken rondom de zo geroemde goede communicatie door SSW; Een bewoner vertelt; “na terugkeer in mijn gerenoveerde woning was mijn ligusterhaag en bloementuin verdwenen, hier was me vooraf niets over verteld”! Ook ontving deze senior de sleutel zonder rondleiding in zijn “nieuwe” huis. Het aanleren van de bediening van alle nieuwe elektra, water en communicatieverbindingen was een kwestie van vallen en opstaan. Begeleiding bij oplevering is een punt van aandacht voor SSW, zeker bij senioren.

De PvdA voerde zo’n 400 gesprekken in de laatste vier weken. Maandelijks wordt een wijk in onze gemeente bezocht om te horen wat de mensen goed aan hun buurt vinden, om te horen wat de verbeterpunten zijn en wat de (lokale) politiek daar aan zou moeten/kunnen doen. Met de resultaten van het wijbezoek wordt iets gedaan. Het PvdA ombudsteam wordt ingeschakeld bij hulpvragen. Daarnaast spelen de canvassers acute problemen door aan onze wethouder of fractie.

Krischan Hagedoorn

Krischan Hagedoorn

Wie is Krischan Hagedoorn? 45 jaar geleden werd ik in Zwolle geboren. Na het afronden van het VWO ging ik Enschede Management, Economie en Recht studeren. Tijdens mijn studie was ik actief in het verenigingsleven. Ik was tenor in het Drienerloos Vocaal Ensemble en ook nog steeds actief voor mijn Scoutinggroep in Zwolle. Hier heb

Meer over Krischan Hagedoorn