31 januari 2014

PvdA betreurt aftreden wethouder Mittendorff zeer

Wethouder Mittendorf en sporters van korfbal vereniging Synergo met het Olympisch vuur voor de EYOF 2013

Wethouder Mittendorf en jonge  sporters van korfbal vereniging Synergo met het Olympisch vuur

De PvdA De Bilt betreurt het aftreden van Mittendorff zeer. Wel heeft de PvdA begrip voor het feit dat Mittendorff niet langer de verantwoordelijkheid wilde dragen voor het gemeentelijk sportbeleid vanwege de besluiteloosheid van de gemeenteraad met betrekking tot de noodzakelijke vervanging van zwembad Brandenburg. Ook burgemeester Gerritsen liet duidelijk zijn ongenoegen blijken. Hij verweet de raad besluiteloosheid met alle gevolgen van dien en het speet hem dat hierdoor een kundig en betrokken wethouder stopt.
 
Krischan Hagedoorn, lijsttrekker PvdA bij de komende gemeenteraadsverkiezingen:
“De gemeenteraad van De Bilt heeft donderdag besloten om het burgerinitiatief van de heer Havekotte voor een nieuw zwembad, niet verder te ontwikkelen. Ik snap heel goed dat de maat toen na 6 jaar trekken en duwen vol was voor wethouder Mittendorff en dat hij geen medeverantwoordelijkheid meer wilde nemen voor de besluiteloosheid van het Biltse gemeentebestuur. Na zes jaar plannen bekijken was de raad ook nu weer onduidelijk over het meeste recente plan om het sterk verouderde zwembad te vervangen. Opnieuw werd om meer informatie gevraagd en opnieuw werd de besluitvorming verschoven naar later in 2014. Ik kan me het besluit van Mittendorff dan ook goed voorstellen, te meer omdat telkens bleek dat ook de coalitiepartners D66 en de VVD de door hem voorgestelde weg niet zagen zitten. ”

Over wethouder Mittendorff meldde Hagedoorn: “Herman Mittendorff was een excellente wethouder vooral op het sociale domein en de sport. Niet voor niets heeft  De Bilt onder zijn aanvoering de status van sportgemeente van het jaar ontvangen. Mittendorff wist als geen ander hoe belangrijk vooral laagdrempelige sport zoals zwemmen voor een gemeente kan zijn en hoewel wij zijn stap zeer betreuren, snap ik heel goed dat het langdurige meningsverschil tussen hem en een belangrijk deel van de raad, waaronder de coalitiepartners D66 en VVD, voor hem reden was om op te stappen.”

PvdA en Groen Links strijden opnieuw tevergeefs voor Bilts zwembad
De PvdA heeft samen met GroenLinks, in de gemeenteraadsvergadering van 30 januari jl. een voorstel ingediend om het oude zwembad Brandenburg te vervangen door een nieuw, eigentijds zwembad. Reden hiervoor is dat het huidige bad met sluiten wordt bedreigd vanwege veroudering.

Rechts tegen
VVD, D66, CDA, SGP en de lokale partij BiltsBelang stemden tegen het voorstel om het zwembad te behouden voor onze gemeente. Zij negeerden 10.000 opgehaalde handtekeningen voor behoud van het zwembad; zij negeerden het particulier initiatief van waterpoloër Robert Havekotte en de Stichting Water De Bilt om het oude zwembad te vervangen; en zij negeerden een onafhankelijk onderzoek dat uitwees dat dit zwembad haalbaar was. Het voorstel van de GroenLinks/PvdA fractie dan ook onvoldoende steun. Alleen SP en Beter de Bilt gaven wel hun steun omdat ook zij inzagen dat onze gemeente een zwembad nodig heeft.
Hiermee werd duidelijk dat na zes jaar van onderzoek, uitdenken en bespreken de gemeente geen stap verder is gekomen als het gaat om zwembad Brandenburg,  dat niet meer voldoet aan de huidige eisen en met sluiting wordt bedreigd. Voor Sportwethouder Herman Mittendorff(PvdA) en voor de GroenLinks/PvdA fractie in het college, was dit reden om op te stappen als wethouder. Hij wilde niet langer verantwoordelijkheid dragen voor de besluiteloosheid van de gemeenteraad. Ook burgemeester Gerritsen liet duidelijk zijn ongenoegen blijken. Hij verweet de raad besluiteloosheid met alle gevolgen van dien en het speet hem dat hierdoor een kundig en betrokken wethouder stopt.

Niet opgeven
De PvdA geeft niet op. De verkiezingsinzet is en blijft de vervanging van zwembad Brandenburg door een nieuw, eigentijds bad. De PvdA vindt dat de inwoners van gemeente De Bilt  – en met name kinderen en ouderen – recht hebben op een zwembad. Een nieuw zwembad is niet heel veel duurder dan het bestaande bad en deze extra kosten zijn gedekt in de financiële paragraaf van het verkiezingsprogramma van de PvdA.

Zie RTV Utrecht met o.a. TV interview 

 Regio TV De Bilt met toelichting Mittendorff en burgemeester