Door Krischan Hagedoorn op 6 december 2018

PvdA De Bilt wil bouw Hessingterrein beperken

Geplande bouwontwikkeling Verwelius maakt gebruik faunapassage onmogelijk

De Bilt – De lokale PvdA dient tijdens de raadsvergadering van 29 november een amendement in om te grote bouw-ontwikkeling op het Hessing-terrein te voorkomen. Op het terrein wil een bouwbedrijf nieuwe, dure woningen neerzetten.

Deze woonwijk gaat over de zogenaamde rode contour heen. Normaal gesproken heeft PvdA De Bilt hier geen problemen mee, bijvoorbeeld als het gaat om weiland met lage natuurwaarden. In dit geval gebeurt dat echter in een zeer kwetsbaar gebied waar in 2019 eveneens een belangrijke faunapassage onder de Utrechtseweg wordt aangelegd.

Krischan Hagedoorn, fractievoorzitter PvdA De Bilt: “We zijn met name bang voor de bouw van huizen aan de zuidkant van het terrein. De achtertuinen van de achterste huizen liggen pal aan het bos waar de dieren schuilen voor of nadat ze de faunapassage zijn gepasseerd. Wij zijn bang dat de faunapassage dan niet gaat functioneren als deze in 2019 is aangelegd.”

De PvdA De Bilt stelt daarom voor de bebouwing aan de zuidkant in te perken en dit vast te leggen in een convenant tussen het bouwbedrijf, Utrechts Landschap en de Gemeente De Bilt. Hiervoor wordt de zogenaamde ‘touwtjes-methode’ gebruikt. De rode contour (het touwtje) mag wel verlegd worden, maar de oppervlakte erbinnen mag niet groter worden.

Raadslid Hagedoorn hierover;:“Als je dit niet vooraf goed vastlegt in een document dat door alle partijen wordt ondertekend, gaat dit in de bestemmingsplanprocedure vaak alsnog mis. We moeten echt voorkomen dat dit sluitstuk in het Natuurnetwerk Nederland (vroeger de ecologische hoofdstructuur) niet gaat werken door een te grote bouw-ontwikkeling”.

Krischan Hagedoorn

Krischan Hagedoorn

Wie is Krischan Hagedoorn? 45 jaar geleden werd ik in Zwolle geboren. Na het afronden van het VWO ging ik Enschede Management, Economie en Recht studeren. Tijdens mijn studie was ik actief in het verenigingsleven. Ik was tenor in het Drienerloos Vocaal Ensemble en ook nog steeds actief voor mijn Scoutinggroep in Zwolle. Hier heb

Meer over Krischan Hagedoorn