Door Erik van Esterik op 6 december 2018

PvdA De Bilt stelt vragen mogelijke bodemdaling in gemeente De Bilt

De Bilt – Uit onderzoek blijkt dat de Nederlandse bodem veel harder daalt dan gedacht. Verdroging speelt daarbij een hoofdrol. Door de bodemdaling kunnen woningen te maken krijgen met bijvoorbeeld verzakkingen en scheurvorming.

De PvdA De Bilt heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Gemeenteraadslid PvdA De Bilt Van Esterik: “Wij zijn benieuwd of deze problematiek ook speelt in onze gemeente. De Bilt bevindt zich namelijk precies op de overgang tussen weidegebied met kleigrond en de Heuvelrug met zandgrond. Nog meer zijn wij benieuwd naar of de gemeente en de waterschappen in De Bilt hier al mee bezig zijn.”

De PvdA De Bilt baseert haar vragen op recent verschenen onderzoek van het Nederlands Centrum voor Geodesie.

Erik van Esterik

Erik van Esterik

Erik van Esterik is sinds 2015 lid van de gemeenteraad van De Bilt. Ik woon sinds acht jaar in De Bilt, samen met mijn vrouw Diana. Wij houden van wandelen, naar de film gaan en gewoon lekker gezellig op de bank zitten. Wat dat betreft ligt De Bilt ideaal: vlak bij de stad en vlakbij

Meer over Erik van Esterik