Door Krischan Hagedoorn op 2 januari 2014

PvdA in de wijk; 400 gesprekken met Biltenaren

In de maand december spraken kandidaten en campagnevoerders van de afdeling met zo’n 400 Biltse burgers.

Waaks rondom H.F. Witthe!

Buurtbezoek PvdA in de Nobelprijswinnaarsbuurt

Eind november werd de wijk rondom het H.F. Witthe-centrum bezocht.

De PvdA-leden werden zeer hartelijk door de buurt ontvangen, vaak zelfs met koffie in verband met de barre kou.

De buurtbewoners zijn over het algemeen zeer tevreden met hun buurt, men kent elkaar en er is veel onderling contact, het is prettig wonen. Men is sinds dit jaar erg tevreden over het groenonderhoud in de wijk, de Gemeente voerde een inhaalslag uit. Ook over de komst van een klein speeltuintje in de wijk is men tevreden, hoewel men hoopt dat er ook nog bankjes bij worden geplaatst voor de ouders van de spelende kinderen. Het speeltuintje zou zo een vaste ontmoetingsplaats voor de buurt kunnen zijn en die ontbreekt op dit moment nog.

De buurt ‘baalt’ van de politie-opvolging in het project “Waaks”. Een project waarbij inwoners van Gemeente De Bilt actief bijdragen aan veiligheid. Hondenbezitters fungeren als extra ogen en oren voor de politie. Tijdens de ‘ Week tegen de Woninginbraak’ is dit project gemeentebreed uitgerold. Alle hondeneigenaren hebben een brief ontvangen met daarin het verzoek om tijdens het uitlaten van de hond extra te letten op verdachte situaties.

In deze wijk zijn er veel deelnemers. Men is heel enthousiast begonnen aan het project. Helaas valt de opvolging door de politie erg tegen. De deelnemers komen terecht in regionale of landelijke meldkamers met hun telefonische melding. Deze meldkamers kennen de situatie in de Bilt niet en dit schept veel onduidelijkheid bij zowel de beller als de meldkamer. Daarnaast komt de politie in twee op de drie gevallen helemaal niet of pas heel laat opdagen. De deelnemers aan het project Waaks voelen zich hierdoor niet serieus genomen, de animo voor deelname neemt af.


 

Krischan Hagedoorn

Krischan Hagedoorn

Wie is Krischan Hagedoorn? 45 jaar geleden werd ik in Zwolle geboren. Na het afronden van het VWO ging ik Enschede Management, Economie en Recht studeren. Tijdens mijn studie was ik actief in het verenigingsleven. Ik was tenor in het Drienerloos Vocaal Ensemble en ook nog steeds actief voor mijn Scoutinggroep in Zwolle. Hier heb

Meer over Krischan Hagedoorn