Nieuws van de Fractie: “geld sparen” boven “zorg verlenen”