Wijkbedrijf De Bilt

Door Krischan Hagedoorn op 10 november 2017

Bij de behandeling van de begroting heeft de PvdA een motie ingediend die vraagt om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een Bilts Wijkbedrijf.

Aanleiding

Het aantal bijstandsgerechtigden is in onze gemeente hoog. Op dit moment zijn er 560 bijstandsgerechtigden en verwacht het college 630 inwoners in de bijstand in 2018. Een forse toename (20%) ten opzichte van 2014.

De PvdA heeft respect voor de inspanningen van de Regionale Sociale Dienst, maar constateert dat wij in onze gemeente geen vernieuwende werkgelegenheidsinitiatieven kennen die bijstandsgerechtigden stimuleren of aanmoedigen werkervaring op te doen en de stap naar werk te kunnen maken. Krischan Hagedoorn, fractievoorzitter van de PvdA hierover “Dat soort initiatieven zijn wel nodig wanneer we niet slechts mee willen liften op de golven van economische groei en neergang zoals nu het geval is”.

Wijkbedrijf De Bilt

Hagedoorn vervolgt; “Waarom laten we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geen werkervaring opdoen door in onze gemeente een “wijkbedrijf” op te richten. Er bestaan vele soorten wijkbedrijven.

De PvdA wil graag dat er een wijkbedrijf komt in onze gemeente. In welke vorm is ons om het even, als werk maar één van de belangrijkste doelen is. Het wijkbedrijf moet leiden tot zinnige (arbeidsmatige) dagbesteding en toeleiding naar werk van deelnemers.

Voorbeelden elders in het land laten zien dat het mogelijk is om meer dan 50 % van de deelnemers binnen een jaar aan een baan te helpen.

Het werk dat in een wijkbedrijf gedaan kan worden kan heel laagdrempelig zijn, zoals bijvoorbeeld het schoonmaken en opknappen van speeltuinen in overleg met de buurt. Ook het onderhouden van openbaar groen kan in onze gemeente een extra impuls gebruiken. Deze activiteiten kunnen een start zijn en kunnen aangevuld worden met werk dat in de wijk gewenst is.

Krischan Hagedoorn; “De voordelen zijn overduidelijk: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt doen werkervaring op en leveren een tegenprestatie voor hun uitkering. Tegelijkertijd verbetert de kwaliteit van leven in de wijk. Beginnend met zichtbare zaken zoals schone en hele speelvoorzieningen en goed onderhouden openbaar groen en misschien wel eindigend in een wijk die bijna alles zelf regelt.

De PvdA heeft de motie afgelopen donderdag 9 november ingediend tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Meer informatie over dit persbericht:

Neem contact op met Krischan Hagedoorn, Fractievoorzitter PvdA,  k.hagedoorn@debilt.nl.

informatie bij motie PvdA “wijkbedrijf De Bilt!”

Krischan Hagedoorn

Krischan Hagedoorn

Wie is Krischan Hagedoorn? 45 jaar geleden werd ik in Zwolle geboren. Na het afronden van het VWO ging ik Enschede Management, Economie en Recht studeren. Tijdens mijn studie was ik actief in het verenigingsleven. Ik was tenor in het Drienerloos Vocaal Ensemble en ook nog steeds actief voor mijn Scoutinggroep in Zwolle. Hier heb

Meer over Krischan Hagedoorn