Zwembad opnieuw ter discussie in de raad

Door Krischan Hagedoorn op 22 december 2017

Krischan Hagedoorn (fractievoorzitter PvdA) stelde tijdens de raadsvergadering van 21 december 2017 in het ‘vragenuur’ een aantal vragen over de onacceptabele opwarming van het nieuw te bouwen zwembad Brandenburg.

Aanleiding
Tijdens het ‘gebruikersoverleg zwembad’ van 14 november 2017 jongstleden met gebruikers, gemeente en bouwer is door de gebruikers geconstateerd dat de temperatuur van het zwemwater zoals nu gepland met klapwand en beweegbare bodem, en geëxploiteerd in de huidige vorm met een rooster op basis van de wensen van de gebruikers, binnen de kortste keren boven de 30 graden stijgt en blijft. Er zijn te weinig afkoelmomenten. Dit is een voor zwemmen ongezonde en door de KNZB voor wedstrijden en trainingen verboden watertemperatuur. De Gemeente heeft daarop aangegeven dit te zullen onderzoeken en de gebruikers uiterlijk 1 december antwoord op de vragen te geven. Tot op heden is dit antwoord echter niet verstrekt ondanks herhaaldelijke oproepen van de gebruikers en van de BSF om hier een helder antwoord op te krijgen. Opvallend gegeven is dat op dezelfde dag dat de PvdA de vragen indiende bij de burgemeester, 6 uur later alsnog werd gecommuniceerd dat men de oplossingen voor het probleem had gevonden en deze medio januari aan de gebruikers gaat presenteren.

Onze vragen
1.       Klopt het dat de plannen van de bouwer leiden tot een continue watertemperatuur boven de 30 graden? Heeft u inmiddels een oplossing voor deze onacceptabele opwarming van het zwemwater? Zo ja, wanneer gaat u deze communiceren met de gebruikers en de raad? Waarom moest dit zolang duren?

2.       Wat betekent deze oplossing c.q. het uitblijven van deze oplossing voor het voldoen van het te bouwen bad aan het plan van eisen/bestek zoals meegegeven aan de opdrachtnemer? Staat de uitkomst van uw aanbesteding nog steeds overeind of moet er opnieuw aanbesteed worden?

3.       Wat betekent de geboden oplossing voor de financiële exploitatie van het zwembad? Past dit nog steeds binnen uw eigen financiële kaders? Bent u bereid openheid van zaken te geven over de door de bouwer aangeleverde oplossing en de financiële impact op uw businesscase?

Na aanvankelijk het probleem min of meer ontkend te hebben (een probleem dat je denkt op te lossen is immers nooit een probleem geweest?!?), gaf de wethouder toe dat er een probleem was geweest, maar dat dat inmiddels was opgelost. Wethouder Rost van Tonningen gaf in zijn antwoord aan dat de PvdA geen zorgen hoeft te hebben. Op de oplossing wilde de wethouder niet ingaan, dat werd allemaal veel te technisch.

Tot 2 x toe heeft de wethouder aangegeven dat de oplossingen niet leiden tot een hogere investeringslast en dat de oplossingen geen negatief effect hebben op de exploitatie. De gebruikers worden medio januari op de hoogte gesteld en verder is er naar zijn mening geen noodzaak om de raad te informeren aangezien de wethouder binnen de door de raad gestelde kaders opereert.

Ondanks herhaaldelijke pogingen van Krischan Hagedoorn en van Kees Lelivelt van de VVD, wilde de wethouder niet ingaan op de verzonnen oplossingen. PvdA en VVD trekken in twijfel of de nieuwe koelvoorziening en andere aanpassingen niet tot kostenverhoging zullen leiden en beraden zich nu op vervolgstappen om zo snel mogelijk openheid te krijgen in dit politieke rampdossier.

Opnieuw een bewijs van het eigengereide optreden van deze wethouder die in onze ogen de opdracht heeft van de coalitie (D66, GroenLinks, CDA en Beter de Bilt) om zo snel mogelijk te gaan bouwen zodat de betreffende partijen hier geen last van hebben tijdens de komende raadsverkiezingen, het zwembad zou daarmee dan een voldongen feit zijn. In onze ogen een historische vergissing. Dit college bouwt een zwembad dat niemand wil, waar niemand gelukkig mee is en waarmee alle door de raad gestelde kaders zullen worden overschreden en een financieel fiasco dreigt. De gebruikers van het zwembad zijn de dupe van de spierballenpolitiek van deze coalitie die hiermee sport en bewegen in onze gemeente geen dienst bewijst.

Krischan Hagedoorn

Krischan Hagedoorn

Wie is Krischan Hagedoorn? 45 jaar geleden werd ik in Zwolle geboren. Na het afronden van het VWO ging ik Enschede Management, Economie en Recht studeren. Tijdens mijn studie was ik actief in het verenigingsleven. Ik was tenor in het Drienerloos Vocaal Ensemble en ook nog steeds actief voor mijn Scoutinggroep in Zwolle. Hier heb

Meer over Krischan Hagedoorn