Profiel PvdA fractie

Samenstelling

  • Afspiegeling van de bevolking: mannen en vrouwen, jong en oud, autochtoon en allochtoon, verschillende opleidingsniveaus, werkzaam bij de overheid en in het bedrijfsleven, waarbij de beste mensen zo hoog mogelijk op de lijst staan
  • Mix van breed inzetbare generalisten, specialisten, “dossiervreters”, wijkmensen en ‘echte’ volksvertegenwoordigers.

Samenwerking

  • Een solidair team waar op basis van gelijkwaardigheid samengewerkt wordt om De Bilt verder te ontwikkelen op sociaal democratische grondslag.
  • Fractieleden (h)erkennnen elkaars talenten en kwaliteiten, geven elkaar steun, voelen zich verbonden met het werk van de ander, maar geven elkaar ook feedback met de intentie daardoor het functioneren van de fractie te versterken.
  • Kennis en ervaring zijn minstens net zo belangrijk als de binding met de gemeente en zijn kernen.

Politieke koers

De fractie kiest helder positie in het politiek krachtenveld en zorgt dat zij herkenbaar is voor de bewoners van de gemeente; zij doet op een herkenbare wijze recht aan het sociaaldemocratische gedachtegoed. De fractie vertaalt signalen uit de samenleving en weet deze op de politieke agenda van de raad te plaatsen.

De PvdA-fractie is in staat om – liefst samen  met het afdelingsbestuur – een werkplan op te stellen voor de 4-jarige raadsperiode. In dit werkplan staan de politiek- inhoudelijke prioriteiten en doelen  genoemd, de samenwerking binnen de fractie en met andere fracties in de raad. Bij het werkplan horen een communicatieplan en afspraken over woordvoering en media-optredens. De fractie moet in staat zijn om dit soort afspraken van te voren te maken en vast te leggen.

Afhankelijk van coalitiedeelname, maakt de fractie intern en extern ook afspraken over samenwerken met de eigen  wethouder(s) en de coalitiepartijen.

Samenwerking fractie en afdeling

De fractie legt als geheel  verantwoording over het handelen af aan de leden  van de afdeling. Zij zijn immers door hen voorgedragen op de kieslijst van de PvdA. De fractie onderhoudt actief het contact met het afdelingsbestuur en met diverse werkgroepen in de afdeling. Het afdelingsbestuur wordt actief betrokken bij functioneringsgesprekken van fractieleden, dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarnaast evalueert de fractie haar eigen functioneren als geheel kritisch en met een zekere regelmaat.

Fracties vormen een onderdeel van  een groter politiek geheel. Zij hebben  een functie naar regionale, provinciale en landelijke politiek. Om geïnformeerd te blijven zal de fractie dus contact moeten onderhouden met landelijke en regionale onderdelen van de partij.

<< terug naar Nieuws Item