Profiel PvdA raadslid

Als raadslid heb je zitting in de gemeenteraad. Vanuit deze gekozen positie stel je de kaders vast waarbinnen het beleid van de gemeente gemaakt wordt en controleer je het college van B&W (burgemeester en wethouders) actief en kritisch. Daarnaast ben je volksvertegenwoordiger.

Je legt publiekelijk en actief verantwoording af over het gemeentelijke functioneren en “vecht” voor de PvdA-idealen. Door veel contacten te leggen met bewoners krijg je een helder beeld van wat er leeft binnen de gemeente.

Je bent bereid deel te nemen aan de partijactiviteiten, variërend van het deelnemen aan debatten tot het uitdelen van flyers. Je schept plezier in de discussie en hebt het lef om jouw standpunt te verdedigen, maar ook om het waar nodig te herzien.

Je bent sociaaldemocraat

 • Je bent in staat om vraagstukken die in de gemeente spelen  te beoordelen en resultaten te verwezenlijken aan de hand  van sociaaldemocratische waarden;
 • Je neemt beslissingen /actie vanuit sociaal democratisch oogpunt
 • Je bent herkenbaar als PvdA-raadslid ondermeer doordat je je hard maakt voor het PvdA-verkiezingsprogramma; jouw dagelijkse politieke handelen kenmerkt zich door onze moraal van soberheid, dienstbaarheid en integriteit (Erecode PvdA); je onderschrijft het PvdA beginselprogramma.

Je bent volksvertegenwoordiger

 • Je hebt concrete ideeën  ter verbetering van De Bilt en de drang om deze te realiseren;
 • Je bent nieuwsgierig naar wat leeft in de samenleving en bent goed  op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen, bovendien heb je een breed netwerk binnen De Bilt en daarbuiten;
 • Je bent benaderbaar voor alle inwoners van de gemeente, je luistert en neemt mensen serieus; je vindt het belangrijk om de mening van de burgers bij het gemeentebeleid te betrekken en legt publiekelijk en pro-actief  verantwoording af over jouw functioneren aan de kiezers
 • Je hebt politiek inzicht, zowel  bij het politieke spel in de gemeenteraad als bij het nemen van initiatieven buiten het gemeentehuis. Je bent in staat (politieke) coalities te smeden en bereid om indien nodig compromissen te sluiten;
 • Je kunt politieke kwesties in begrijpelijke taal overbrengen en beschikt over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Je kunt debatteren, op een bewonersavond spreken en een persbericht schrijven; je zoekt actief de gelegenheid om publiekelijk te communiceren.
 • Je bent in staat om je snel in te werken op nieuwe dossiers, hoofd- en bijzaken te scheiden en loyaal samen  te werken in een fractie

Je bent partijlid

 • Je committeert je aan en bent loyaal aan het landelijke en lokale verkiezingsprogramma;
 • Je onderhoudt actief contact met de afdeling en neemt deel aan campagneactiviteiten; je bent bereid verantwoording af te leggen aan de ledenvergadering en neemt mede verantwoordelijkheid voor het elan binnen de afdeling
 • Je kent de weg binnen de partij en hebt een netwerk waar meerdere bestuurslagen in vertegenwoordigd zijn;
 • Je ondertekent de interne bereidverklaring van de PvdA en verbind je hiermee aan de interne contributie- en afdrachtverplichtingen;

 Competenties:

 • Samenwerken
 • Loyaliteit
 • Verantwoordelijk (in de zin van verantwoordelijkheid dragen voor, maar zich ook verantwoordelijk opstellen à aanspreekbaar zijn, bereid verantwoording af te dragen en ook met kritiek en feedback om kunnen gaan.)
 • Sensitiviteit (gevoel voor politieke verhoudingen, herkent standpunten van alle partijen en kan deze plaatsen in hun politieke context)
 • Communicatieve vaardigheden (gespreksvaardigheid, luisteren, presenteren van ideeën, debatteren, contacten leggen, inlevingsvermogen)
 • Inspirerend
 • Analytisch (grote hoeveelheden informatie snel verwerken en daaruit politieke punten halen, kritisch benaderen van informatie)
 • Initiatief
 • Integriteit

Overig

 • Je hebt kennis van en/of affiniteit met één of meer aspecten van het lokale bestuur.
 • Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Je hebt bij voorkeur al enige ervaring opgedaan in de omgang met de media.
 • Je bent je er van bewust dat het raadswerk veel tijd kost ( 18-20 uur per week) en bent beschikbaar gedurende de gehele komende raadsperiode (2014-2018).

Reageren

Als je belangstelling hebt voor het raadslidmaatschap en je wilt je kandidaat stellen, stuur dan een CV en een brief met jouw motivatie voor het raadslidmaatschap aan gr2014pvdadebilt@gmail.com.

<< terug naar Nieuws Item