Lid gemeenteraad De Bilt

Erik van Esterik

Erik van Esterik

Over Erik van Esterik

e.vanesterik@debilt.nl

Erik van Esterik is sinds 2015 lid van de gemeenteraad van De Bilt.

Ik woon sinds acht jaar in De Bilt, samen met mijn vrouw Diana. Wij houden van wandelen, naar de film gaan en gewoon lekker gezellig op de bank zitten. Wat dat betreft ligt De Bilt ideaal: vlak bij de stad en vlakbij het bos!

We hebben samen een dochtertje van vier jaar oud. Het zal u niet verbazen dat alles dat te maken heeft met gemeentelijk beleid gericht op “opgroeien” mijn belangstelling heeft. Veilige schoolroutes, goed onderhouden scholen, ruime keuze in kinderopvang en meer speelvoorzieningen. Wist u dat onze gemeente in vergelijking met andere gemeenten 50% minder speelvoorzieningen heeft?!

WMO

Mijn grootste (politieke) aandacht gaat echter uit naar de WMO. Ik heb de afgelopen drie jaar talloze initiatieven genomen om de WMO in De Bilt te verbeteren – en dat is hard nodig.

De kwaliteit van de keukentafelgesprekken blijft belangrijk. Ook wil ik een onafhankelijk meldpunt voor mensen die een klacht hebben over de WMO of Jeugdzorg. Ook wil ik dat de klantgerichtheid van het gehele sociale domein onder de loep genomen wordt – het gaat dan om bijvoorbeeld het aanvragen van een bijstandsuitkering, het willen van WMO-zorg, het nodig hebben van Jeugdzorg en het aanvragen van schuldhulpverlening. Hoe klantgericht hebben we dat ingericht? Dat zou ik goed willen laten onderzoeken met een soort mystery-burger-onderzoek. Ook wil ik de informatievoorziening over de lokale zorg verbeteren. Mensen weten vaak niet goed te vinden waar ze terecht moeten voor hulp en waar ze recht op hebben.

Jeugdzorg

De Jeugdzorg kost op dit moment 2 miljoen per jaar meer dan dat er budget is. Natuurlijk moet dat tekort omgebogen worden. Maar niet ten koste van de jeugdigen die zorg nodig hebben. Toen 4 jaar geleden er en tekort dreigde op de WMO schafte het college zonder nadenken de eenvoudige huishoudelijke hulp af … zo’n drama willen we niet bij de Jeugdzorg!

Moderne gemeente

Op dit moment werk ik bij het ministerie van Defensie en geef ik leiding aan een afdeling met financieel adviseurs. Hiervoor heb ik onder andere bij een grote gemeente en in het bedrijfsleven gewerkt en ik ben eerder ook raadslid en wethouder geweest. Deze bestuurlijke ervaring wil ik graag inzetten voor het goed en daadkrachtig besturen van De Bilt. Daar hebben inwoners recht op.

Ik wil dat er gewerkt wordt aan een moderne gemeente De Bilt. Waarom geven we inwoners niet meer verantwoordelijkheid? Waarom betrekken we ze niet actiever (en vooral serieuzer) bij grote beslissingen? Waarom richten we de dienstverlening niet veel moderner in? Hoe zorgen we er voor dat onze gemeente al haar taken goed en betaalbaar uitvoert?