19 maart 2015

PvdA De Bilt tevreden over lokale uitslag Provinciale Staten verkiezingen 2015

De dag na de Provinciale Staten Verkiezingen 2015 maakt PvdA De Bilt de Balans op.
De opkomst in onze gemeente was 61,1% en hiermee fors lager dan in 2011 (70%).

De PvdA haalde in De Bilt 9,2% van de stemmen. In 2011 werd nog 12,5 % van de stemmen behaald, een verlies van 26%.

Nadere analyse laat zien dat we lokaal toch goed hebben gescoord. Normaliter bij provinciale verkiezingen behaalt de PvdA in De Bilt 75% van de landelijke uitkomst. Deze landelijke uitslag is dit keer 10 %. In De Bilt zouden we dus rond de 7,5 % uit hebben moeten komen. 9,2 % is in dit perspectief positief te noemen.

Als we kijken naar de door de PvdA geleden verliezen, dan zien we dat we landelijk 42 % achteruit zijn gegaan (van 17,3 naar 10), provinciaal 38 % (van 14,7 naar 9,2) en lokaal in De Bilt 26 % (van 12,5 naar 9,2). Ook in dit perspectief is de uitslag in De Bilt relatief positief te noemen.

Fractievoorzitter Krischan Hagedoorn; “We betreuren het verlies ten opzichte van 2011 en feliciteren de lokale winnaars, waaronder D66 (t.o.v. de PS2011) en VVD (t.o.v. de GR 2014), met het mooie resultaat. We zien echter ook pluspunten voor de PvdA in De Bilt:

  1. we hebben beter gescoord dan bij de gemeentelijke uitslag in 2014 (9,0 %);
  2. we zijn tegen de landelijke uitslag in, nog steeds de grootste partij op links in De Bilt;
  3. we hebben onze kiezers in De Bilt goed vast kunnen houden;
  4. de afwijking t.o.v. de landelijke en provinciale trends. Het is nog nooit eerder voorgekomen sinds de vorming van de Gemeente De Bilt dat we hier zo positief van afwijken.”

De PvdA ziet de actieve lokale campagne als oorzaak van deze positieve lokale ontwikkeling. De wijkbezoeken en het PvdA Ombudsteam worden gewaardeerd in onze Gemeente.
Hagedoorn daarover: “Langdurig lokaal aandacht geven aan de problemen waar de mensen mee te maken hebben, wordt kennelijk herkend en erkend. Ook na deze verkiezingen zullen we onverminderd door gaan met het huidige college van B&W in de gemeenteraad kritisch te volgen, met het afleggen van wijkbezoeken en met het helpen van mensen via ons lokale Ombudsteam. Ik kijk daarom nu al met veel vertrouwen uit naar de Tweede Kamer verkiezingen van 2017 en de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.”

De PvdA bedankt haar kiezers voor het vertrouwen en alle actieve afdelingsleden voor de tomeloze inzet bij de campagne.

De PvdA zal ook buiten verkiezingstijd door blijven gaan met de wijkbezoeken en de inzet van het PvdA Ombudsteam, op deze wijze blijft de lokale PvdA zich inzetten voor die mensen die helaas nog niet merken dat het economisch beter gaat in Nederland.