VVD, GroenLinks, CDA en PvdA werken aan coalitie met formateur Rudi Boekhoven

Door Geert Slot op 21 april 2018

Donderdagavond 19 april praatte informateur en VVD-lijsttrekker Fred van Lemmen de vertegenwoordigers van de Biltse politieke partijen bij over de afronding van de informatiefase van de coalitievorming.

Fred van Lemmen gaf een nadere toelichting op de keuze voor de mogelijke coalitiepartners en de eerste verkennende gesprekken die de VVD, GroenLinks, CDA en PvdA met elkaar gevoerd hebben.

Hierin zijn ook mogelijke hobbels in de samenwerking aan bod gekomen, zoals de dossiers zwembad en centrum Bilthoven. Ook is gesproken over de woningbouwopgave waar de gemeente voor staat. Van Lemmen sprak uit op basis van deze gesprekken er vertrouwen in te hebben om met elkaar tot een duurzame coalitie te komen. De partijen ervaren chemie en daadkracht en vullen elkaar goed aan, ook op inhoudelijke onderwerpen, aldus Van Lemmen.

Daarmee zijn de werkzaamheden van de informateur afgerond en draagt hij het stokje over aan Rudi Boekhoven, die eerder burgemeester van onder andere de gemeente Zeist was. De heer Boekhoven start per direct als formateur en gaat met de betreffende partijen  in gesprek om een nieuw college te vormen en tot een coalitieakkoord te komen. Daarbij wordt benadrukt dat de partijen een breed draagvlak en een raadsbrede aanpak nastreven.

In het ‘Eindverslag van de informateur’ is hier meer over te lezen. En zie ook het persbericht dat hierover is uitgegeven.

De PvdA-fractie onderschrijft het advies van de informateur om nu onder begeleiding van Rudi Boekhoeven verder te praten over een coalitie bestaande uit VVD, GroenLinks, VDA en PvdA.
Krischan Hagedoorn, fractievoorzitter PvdA De Bilt: “Wij kijken er naar uit om samen met GroenLinks, CDA en VVD een stabiele, resultaat- en toekomstgerichte coalitie te vormen die samen met de gehele raad aan de toekomst van onze gemeente gaat bouwen.”

Zoals wellicht bekend, is het bij de PvdA zo ingericht dat een fractie van de afdeling instemming behoeft om deel te nemen in een coalitie. De afdeling De Bilt van de PvdA is begonnen aan de voorbereidingen voor een extra afdelingsvergadering.

Het afdelingsbestuur volgt de ontwikkelingen op de voet en wenst de fractie veel succes bij het bouwen aan deze coalitie zodat iedereen er zeker van kan zijn dat er in de komende vier jaar met nieuwe energie en dichtbij de mensen, aan een groen en sociaal De Bilt wordt gewerkt!