Formatie De Bilt mislukt, CDA en GroenLinks zeggen vertrouwen op

Door Geert Slot op 29 april 2018

CDA en GroenLinks trekken ‘de stekker’ uit formatiebesprekingen tussen VVD, GroenLinks, CDA en PvdA

Na één week formeren is duidelijk geworden dat de beoogde coalitie van VVD, GroenLinks, CDA en PvdA geen vertrouwen krijgt van CDA en GroenLinks.

Volgens het CDA en GroenLinks zou het vertrouwen in deze coalitie bij hen verdwenen zijn. VVD en PvdA zijn verbaasd over deze gang van zaken, aangezien eerder deze week alle partijen in de eerste werksessie nog het vertrouwen uitspraken in deze coalitie, waarvan van het begin af aan duidelijk was dat deze gebaseerd was op 14 van de 27 raadszetels.

In een gesprek tussen de voormalige lijsttrekkers op zondagochtend 29 april deelden CDA en GroenLinks aan VVD en PvdA mee, ‘de stekker’ uit deze coalitie-onderhandelingen te trekken.

VVD fractievoorzitter, Fred van Lemmen heeft zijn bevindingen gerapporteerd bij de formateur, de heer Rudi Boekhoven, die hierna zijn ontslag aanbood bij burgemeester Sjoerd Potters. Fred van Lemmen hierover: “Het is uitermate teleurstellend dat in deze fase waarin volop gewerkt wordt aan de inhoud van het coalitieakkoord deze conclusie nu wordt getrokken”.

Krischan Hagedoorn, fractievoorzitter PvdA De Bilt over deze stap van het CDA en GroenLinks: “We zijn teleurgesteld over deze stap van het CDA en GroenLinks. Wij waren samen bezig met het vormen van een brede coalitie die de echte problemen van deze gemeente aan zou pakken, zoals het tekort aan betaalbare woningen, het zwembad-probleem, de gestegen werkeloosheid en verbetering van de lokale zorg.”

In de komende dagen zal duidelijk worden hoe nieuwe informatiegesprekken vorm worden gegeven. De VVD heeft de burgemeester geadviseerd om als voorzitter van de gemeenteraad een externe informateur dit te laten oppakken.