Onveilig gevoel en onderhoud groen grootste problemen in Grote en Kleine Beer

Door Geert Slot op 12 november 2017

Afgelopen week bezocht een team van PvdA’ers de Grote en Kleine Beer in Bilthoven. Het team bood de bewoners een roos aan en sprak met hen over wat de bewoners bezighoudt. De mensen wonen over het algemeen prettig in de Grote en Kleine Beer maar er wordt geklaagd over gehorige flats, rommel in en rondom de galerijen, het vuil op straat, ratten en muizen, het open baar groen en criminele activiteiten in de wijk ’s avonds. Op deze manier probeert de PvdA dichtbij en benaderbaar te blijven.

Vuil en ongedierte
Enkele bewoners wonen al zeer lang in deze buurt en hebben de buurt zien verloederen. Niet iedere bewoner voelt zich verantwoordelijk voor zijn eigen vuilnis. Vuilnis uit de flat komt soms rondom de flat terecht in plaats van in de bakken of op de gemeentewerf. Dit trekt ratten en muizen aan. Ratten worden regelmatig gesignaleerd in het groen voor de deur. Ook zijn er sporen van ratten in de flats gevonden.

Openbaar groen
Volgens veel bewoners ligt de oplossing van het ongedierteprobleem in het aanpakken van het openbaar groen rondom de flat, volgens een van de bewoners bewoner een ‘echte woestenij’. Gelukkig staan de Grote en Kleine Beer op de prioriteitenlijst van de gemeente voor het openbaar groen voor 2018. Bewoners geven aan dat het erg belangrijk is dat de bewoners zelf betrokken worden bij het maken van de plannen voor groen-onderhoud.

Veiligheid
Het valt het PvdA-wijkteam op dat veel bewoners niet opendoen. In totaal werd toch nog met vijftig bewoners gesproken. Een aantal bewoners geeft inderdaad aan ’s avonds niet meer open te doen. Men spreekt over auto-inbraken en het beschadigen van auto’s. Wat veel gehoord wordt, is dat er criminele activiteiten voor de Kleine Beer plaats zouden vinden. Er wordt geblowd en volgens de bewoners mogelijk ook gedeald. Er is overlast van hangjongeren en men vindt op straat regelmatig grote hoeveelheden lachgaspatronen.

Wat opvalt is dat er weinig contact met de Politie wordt gezocht. PvdA De Bilt heeft over de situatie bij de Kleine Beer een en ander gemeld bij wijkagent Floris Moons. Eén van de inwoners gaf aan dat het probleem zou verminderen als het groen drastisch wordt gesnoeid en er betere verlichting komt. PvdA De Bilt neemt deze suggestie we in de politieke arena.

Krischan Hagedoorn, fractievoorzitter PvdA De Bilt:
“De PvdA wil aandacht voor de problemen in en om de Grote en Kleine Beer. De afgelopen jaren zien we de situatie verslechteren. De PvdA maakt zich sterk maken voor een leefbare wijk. Dit betekent dat de gemeente zal moeten investeren in de buurt rondom de Grote en Kleine Beer uw buurt. De PvdA vraagt aandacht voor het tegengaan van (drugs)overlast, de slechte verlichting die een onveilig gevoel oproept en pleit voor het betrekken van de buurt bij het groenonderhoud.”

Dienstverlening
Oudere inwoners melden dat de bereikbaarheid per bus van De Leijen na opening van de tweede tunnel onduidelijk is. Ook meldt een inwoner dat het goed zou zijn dat huisartsen toestaan dat ouderen die zeer dichtbij de artsenpraktijk komen te wonen, gebruik gaan maken van die praktijk ondanks een mogelijke patiëntenstop. Meer maatwerk bij toelating zou hierbij helpen. Een goede tip kreeg het PvdA wijkteam van een van de oudere bewoners van de flat zonder internet. In het berichten in Vierklank en Biltsche Courant over het afhalen van papieren afvalkalenders en andere zaken wordt vaak verwezen naar www.debilt.nl. Het is duidelijk dat de gemeente zich niet voldoende inleeft in inwoners zonder internet. De PvdA zal hiervoor aandacht vragen.