Door Erik van Esterik op 1 juli 2014

PvdA pleit in raadscommissie voor maatwerk voor kleine ondernemer en inwoners met een smalle beurs

De PvdA fractie heeft in juni in de raadscommissie Burger en Bestuur sterk gepleit voor maatwerk bij twee belangrijke gemeentelijke regelingen die in ontwikkeling zijn. Bij de aan te passen winkeltijdenverordening is aandacht gevraagd en gekregen voor de lokale kleine ondernemer. Bij de van het rijk over te nemen regelingen om chronisch zieken en gehandicapten financieel enigszins tegemoet te komen, wil de PvdA dat deze tegemoetkoming terecht komt bij die inwoners die dit hard nodig hebben.

Winkeltijdenverordening
De Biltse winkeltijdenverordening moet aangepast worden aan de nieuwe landelijke wet. Deze landelijke wet biedt met name lokaal meer vrijheid om over te gaan tot zondagsopenstelling. Het college wil daartoe allereerst een onderzoek doen.
De PvdA heeft voor twee zaken aandacht gevraagd.
– Allereerst dienen in het onderzoek ook de inwoners (als consumenten en omwonenden) betrokken te worden. De VVD-wethouder was alleen van plan om met de ondernemers te praten.
– Ook hebben wij gevraagd specifiek aandacht te hebben voor de lokale, kleine zelfstandige ondernemer. Die is immers lang niet altijd in staat langer open te gaan, terwijl een grote keten dat makkelijker kan.
Beide verzoeken zijn tijdens de commissievergadering toegezegd. Over een half jaar komt het definitieve voorstel van het college.

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
De landelijke regelingen bedoeld als tegemoetkoming aan chronisch zieken en gehandicapten, o.a. ter compensatie voor het eigen risico van de ziektekostenverzekeraar die deze doelgroep bijna altijd volledig dient te betalen, worden met ingang van 2014 afgeschaft en overgeheveld naar gemeenten en die dienen dit op te nemen in de lokale WMO-uitvoering. Het kabinet bespaart hiermee geld omdat gemeenten meer maatwerk dienen te leveren. Of in andere woorden: de regeling is nu erg grofmazig. De PvdA vindt maatwerk voor regelingen een goede zaak: in De Bilt ontvangen op dit moment ruim 5.600! mensen een dergelijke tegemoetkoming, waaronder een heleboel mensen met een hoog inkomen.
In de commissie Burger & Bestuur is hierover van gedachten gewisseld en wij hebben het college opgeroepen niet alleen een efficiente regeling te ontwerpen, maar vooral de doelgroep te proberen te bereiken die deze tegemoetkoming in kosten echt hard nodig heeft!
Ook dit is nog tijdens de vergadering toegezegd en wij zullen de uitwerking daarop het komend jaar beoordelen.

PvdA Fractie gemeenteraad De Bilt

Erik van Esterik

Erik van Esterik

Erik van Esterik is sinds 2015 lid van de gemeenteraad van De Bilt. Ik woon sinds acht jaar in De Bilt, samen met mijn vrouw Diana. Wij houden van wandelen, naar de film gaan en gewoon lekker gezellig op de bank zitten. Wat dat betreft ligt De Bilt ideaal: vlak bij de stad en vlakbij

Meer over Erik van Esterik