3 december 2013

Verkiezingsprogramma vastgesteld

Weten wat er speelt en doen wat nodig is

De gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 zijn voor iedereen in Nederland en voor de bewoners van De Bilt in het bijzonder, zeer van belang.
De uitslag van deze verkiezingen zal bepalend zijn of we Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Hollandse Rading, Maartensdijk en Westbroek sterker en socialer kunnen maken.

Bijgevoegd (even klikken op ‘Weten wat er speelt en doen wat nodig is’) het verkiezingsprogramma van de PvdA waarmee wij die verkiezingen ingaan. Het programma is opgesteld met behulp van de ontvangen opmerkingen tijdens onze vele bezoeken aan de dorpskernen, vanuit de ervaringen van het PvdA Ombudsteam en op basis van de uitkomsten van gerichte gesprekken met inwoners en organisaties in onze gemeente.
Zo weten we dat zwembad Brandenburg, de Kwinkelier en de Vierstee hoog op het zorgenlijstje van van onze inwoners staan.
Voor de uitvoering van het verkiezingsprogramma zoeken we nu en na de verkiezingen zowel binnen als buiten de gemeenteraad partners. Hoe sterk we daarin zullen staan, wordt op 19 maart 2014 door u, door de kiezer bepaald.