Fractievoorzitter gemeenteraad

Krischan Hagedoorn

Wie is Krischan Hagedoorn?

45 jaar geleden werd ik in Zwolle geboren. Na het afronden van het VWO ging ik Enschede Management, Economie en Recht studeren. Tijdens mijn studie was ik actief in het verenigingsleven. Ik was tenor in het Drienerloos Vocaal Ensemble en ook nog steeds actief voor mijn Scoutinggroep in Zwolle. Hier heb ik mijn liefde voor kamperen opgedaan en mijn vrouw ontmoet! Tijdens mijn studie werkte ik veel in de Horeca. Ik ben als 16-jarige begonnen en heb vervolgens in alle soorten Horeca gewerkt, van enorme partijen in de RAI tot sterrenrestaurants. Ik heb hier leren omgaan met allerlei soorten mensen.

Aan het einde van mijn studie ben ik met mijn vrouw Jikke gaan samenwonen in Nieuwegein. In 2001 verhuisden we naar Zuilen (Utrecht) en hebben hier ons eerste huis van onder tot boven opgeknapt. In 2003 werd zoon Ischa geboren al snel gevolgd door Madelief (2005). Toen ons derde kind zich aandiende was het tijd om te verhuizen. We wilden heel graag naar De Bilt omdat mijn vrouw leerkracht is op de Werkplaats en wij graag wilden dat onze kinderen hier naar school zouden gaan. Ook de centrale ligging was belangrijk, ik werkte inmiddels voor een grote facilitaire dienstverlener in de gezondheidszorg die me door het hele land brengt.

Dat verhuizen was niet eenvoudig, want probeer (toen en nu) maar eens een betaalbaar huis in onze gemeente te vinden. In 2007 lukte dat en trokken we in een huis aan de Eerste Brandenburgerweg waar sinds 1970 niets meer aan gebeurd was…. De tweede verbouwing diende zich aan waarin we heel veel zelf hebben gedaan. Zoon Lieuwe werd hier in 2007 geboren, gevolgd door dochter Loïs (2009).

Drijfveren

Maatschappelijk had ik me al eerder ingezet bij mijn Scoutinggroep (1984-2014), als taalhulp bij stichting Vluchtelingenwerk (Ik heb vijf jaar lang een Tsjetsjeens gezin begeleid)  en als voorzitter van een succesvol burgerinitiatief voor een veilig plein in Zuilen. In 2011 ben ik, uit onvrede met de toenemende verharding en onverdraagzaamheid in de samenleving, politiek actief geworden in de PvdA, waar ik sinds 1999 lid van was.

Als bestuurslid heb ik geprobeerd alle leden bij het werk van de PvdA te betrekken. Er ontstond een echt verenigingsgevoel. In die tijd is de PvdA met de wijkbezoeken begonnen in De Bilt. Inmiddels hebben we meer dan 40 van deze wijkbezoeken afgelegd. Met de resultaten waren we in staat echt dingen te verbeteren voor inwoners.

Ik ben heel trots op de oprichting van het PvdA ombudsteam in 2013. Deze vrijwilligers staat mensen bij die tussen de wal en het schip vallen van allerlei regelingen of problemen hebben met een overheidsinstelling. Inmiddels zijn al 80 zaken door dit team met succes afgehandeld!

In 2013 heb ik me gekandideerd als raadslid en werd ik lijsttrekker voor de PvdA. In 2014 werd ik raadslid voor de PvdA samen met Gija Schoor, die later werd opgevolgd door Erik van Esterik.  In 2018 werd ik opnieuw lijsttrekker voor de PvdA, de PvdA handhaafde zich goed in onze gemeente en zo kwam opnieuw in de raad, samen met Erik van Esterik.

Resultaten voor inwoners tellen!

Resultaten bereik je niet alleen. In de raad hebben we 2 van de 27 zetels. Om een meerderheid voor je voorstel te krijgen moet je kunnen overtuigen en concessies doen.

Successen in de raad waar de PvdA aan de basis stond zijn; een lokaal plan voor de arbeid, instandhouding van de kinderboerderijen, talrijke aanpassingen in de WMO o.a. het behoud van de eenvoudige hulp in het huishouden, vluchtelingenopvang in Maartensdijk, een fietsveilige Jan Steenlaan, de oprichting van een armoedenetwerk, bestrijding van armoede onder kinderen en een aangenomen plan voor de bouw van een fors aantal goedhuurwoningen in onze gemeente (sociale huurwoningen die inclusief gas water en licht maximaal € 550,- per maand kosten, dus huurwoningen voor onze armste inwoners). In juni 2018 werd onze motie om de voedselbank subsidie te geven om ook groente en fruit te kunnen verstrekken aan de gezinnen die elke week een pakket ophalen gesteund door de raad. Een resultaat waar ik bijzonder trots op ben.

Deze resultaten geven me de energie om door te gaan met het raadswerk. Het is mooi dat je soms in staat bent om het verschil te maken voor inwoners en zo bij mag dragen aan meer verdraagzaamheid, gelijke kansen, last naar schouders en een eerlijker verdeling van welzijn en welvaart, ook in onze Gemeente!

Toekomst

Ik hoop dat de kiezers de inspanningen van de PvdA de afgelopen jaren (wijkbezoek, de hulp van het PvdA ombudsteam en de resultaten in de raad) waarderen. De PvdA staat pal voor meer en eerlijk werk (geen plannen maar resultaten!), eindelijk bouwen van veel sociale huurwoningen (liefst goedhuurwoningen), goede toegankelijke zorg voor iedereen (verdere aanpassingen WMO), sterke vrijwilligers-organisaties en verenigingen (beter en activerend subsidiebeleid), meer aandacht voor breedte- en topsport in onze gemeente, goede (maatschappelijke) voorzieningen zoals een (groter) zwembad, een nieuwe Kwinkelier en Vierstee. Maar bovenal hulp en aandacht voor inwoners die het moeilijk hebben (o.a. goede zorg en goed participatie- en armoedebeleid). Ik maak me hier graag sterk voor in een nieuwe raadsperiode.

Reacties: mail naar k.hagedoorn@debilt.nl