Betaalbaar wonen in De Bilt

Door Krischan Hagedoorn op 14 maart 2018

PvdA: Nieuwe wijk van 2000 woningen en scheefhuurders verleiden

De PvdA De Bilt maakt zich al jaren sterk voor betaalbaar wonen in onze gemeente.

Onze grootste frustratie is dat er vanaf 2015 vrijwel geen woning bij is geko­men.

Wat is er aan de hand?

De woningmarkt zit op slot. De wachttijd voor een so­ciale huurwoning is absurd hoog. Ouderen die hun wo­ning willen verruilen voor een appartement kunnen nauwelijks iets vinden. Starters en jonge gezinnen kunnen mede daardoor niks betaalbaars vinden. Scheefhuurders houden bovendien, onbedoeld, ook nog eens woningen vast die niet voor hen bedoeld zijn. Daar willen we verandering in brengen!

Waarom gaat de PvdA dat lukken?

Er zijn veel goede plannen, maar dan moet je wel dur­ven! Zo willen wij dat er een grote nieuwe wijk met zeker 2.000 betaalbare wo­ningen wordt gebouwd. We kunnen dan heel gericht bouwen voor ouderen en mensen met een lager of midden inkomen. De woningmarkt is ook op andere manieren in  bewe­ging te krijgen. Zo willen we scheefhuurders verleiden te verhuizen met een ver­huispremie of een tijdelijke verlaging van de huur van hun nieuwe woning.

Wat mist er nog in De Bilt?

Dat is vernieuwend den­ken! We zouden bijvoor­beeld inwoners de ruimte moeten geven om samen groepswonenprojecten op te zetten. Daar is heel veel vraag naar. En we moeten de grondprijzen verlagen. Het huidige college denkt alleen maar aan geld ver­dienen. Met lagere grond­prijzen kan je makkelijker betaalbaar bouwen.

Concrete voorstellen

  • Bouw van een nieuwe woonwijk
  • Prioriteit bij sociale huurwoningen en bij koop- en huurwoningen voor middeninkomens
  • Ruimte voor initiatieven groepswonen
  • Meer renovatie sociale huurwijken zoals in het Van Heemstrakwartier
  • Aanmoedigen scheef­huurders om te verhuizen door verhuispremies
  • In regionaal verband af­spraken maken over extra woningen zodat de druk op de Utrechtse woning­markt afneemt
Krischan Hagedoorn

Krischan Hagedoorn

Wie is Krischan Hagedoorn? 45 jaar geleden werd ik in Zwolle geboren. Na het afronden van het VWO ging ik Enschede Management, Economie en Recht studeren. Tijdens mijn studie was ik actief in het verenigingsleven. Ik was tenor in het Drienerloos Vocaal Ensemble en ook nog steeds actief voor mijn Scoutinggroep in Zwolle. Hier heb

Meer over Krischan Hagedoorn