Commissielid

Gija Schoor

Gija Schoor

Over Gija Schoor

SchoorG@debilt.nl

Ik ben in 1996 vanuit Utrecht in De Bilt komen wonen met mijn gezin. Wat ons aantrok was de het groene en het dorpse karakter van de Bilt. En zo dicht bij de stad dat je niets van het gedruis hoeft te missen. Mijn dochters zijn inmiddels uitgevlogen, maar ik geniet nog steeds erg van onze mooie gemeente. Met mijn hond ben ik dagelijks in het Houdringe bos te vinden.

Ik ben sinds 2001 lid van de PvdA. Omdat ik vind dat een prettige samenleving begint met eerlijk delen en kansen voor iedereen. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als adviseur arbeidsvoorwaarden; in mijn vrije tijd ben ik actief in het PvdA ombudsteam.

Voor onze gemeente vind ik het belangrijk om die principes van eerlijk delen en kansen voor iedereen uit te dragen. Ik ben erg trots op het programma dat de PvdA de Bilt heeft geschreven; er is goed geluisterd naar de bewoners van de Bilt en er is een ambitieus maar financieel verantwoord programma geschreven.

Ik heb in maart 2014 in de Raad plaatsgenomen om vooral goed samen te werken met het college en met de andere partijen. Want je moet het met z’n allen doen. Het gaat erom dat de voorzieningen in onze gemeente op peil blijven, dat je er goed kunt wonen, dat het groen behouden blijft, en dat het bedrijvig en gezellig blijft in de centra. 

Gija Schoor heeft tegen het einde van de zomer van 2014 de Biltse PvdA gemeenteraadsfractie en het bestuur van de lokale PvdA afdeling te kennen gegeven dat zij zich sinds enige tijd gesteld ziet voor dermate intensieve mantelzorgtaken, dat het voor haar bijzonder moeilijk is geworden het raadslidmaatschap met volledige toewijding uit te voeren. Naar aanleiding van de daaropvolgende gesprekken heeft zij in goed overleg met de fractie en met het bestuur aangegeven het raadslidmaatschap neer te zullen leggen. 

Zelf zegt ze daar over: “Ik zit zo in elkaar dat als ik iets op me neem, ik dat ook voor de volle honderd procent wil kunnen uitvoeren. Bovendien, de bevolking van De Bilt heeft recht op een gekozen volksvertegenwoordiger die zich maximaal kan inzetten voor hun belang. Vandaar mijn keuze om mijn raadszetel nu ter beschikking te stellen.” Gija heeft aangegeven wel op de kandidatenlijst te willen blijven staan om recht te doen aan de wens van de kiezer en zodat, indien nodig, in de toekomst opnieuw een beroep op haar gedaan kan worden. 

Gija Schoor maakt sinds oktober 2015 weer deel uit van de gemeenteraad als, “commissielid, niet zijnde raadslid”.